„ A jó könyvek jó olvasóvá nevelik az embert, a jó olvasó azután jól válogatja meg a könyveket.”

(Hegedüs Géza)

Kölcsönzési nyitva tartás:


 

Hétfő 

10:30-15:30

 


Kedd:

11:00-15:00

Szerda:

 

09:30-10:00

11:00-12:30

13:30-15:00

 

Csütörtök:

 

09:30-14:30


Péntek:

 

 

 

09:30-14:00

 

 


Könyvtár

 

Könyvtári munkaterv

 

Az iskolai könyvtár használati rendje

 

Tankönyvtári szabályzat

 

Könyvajánló

 

Keresd a könyvtárban!

 

Hasznos linkek

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ

Magyar Elektronikus Könyvtár

Neumann János Digitális Könyvtár

Országos Széchényi Könyvtár

Könyvtárunkról


Iskolánk könyvtára egyidős az intézménnyel. Létesítésének időpontja 1976. január 1. Az iskolai könyvtárak szervezetében működik, fenntartásáról és működtetéséről a fenntartó az iskola költségvetésében gondoskodik. Működését az iskola igazgatója a nevelőtestület tagjainak meghallgatásával irányítja. Könyvtárunk több költözés után 1993 szeptembere óta működik jelenlegi helyén, kb. 120 m2 -es, szép tágas helyiségben, egyre fejlődő állománnyal és egyre táguló feladatkörrel.


Könyvtárosként kezdettől fogva arra törekszem, hogy könyvtárunk az iskolai élet minden területét segítse, a pedagógusok és tanulók igénybe vehessék a tanítás - tanulás összes mozzanatához, a tanórán kívüli tevékenységekhez (iskolai ünnepségek, kirándulások, versenyek, színházlátogatások, kiállítások, szakkörök, egyéb rendezvények)
Az iskola igazgatójával és a munkaközösségek vezetőivel való egyeztetés után tervezem meg a könyvtár tartalmi munkáját. Könyvállományunk folyamatos gyarapítását - gyűjtőkörünknek megfelelően - a munkaközösségekkel együtt, tudatosan, tervszerűen végezzük.


Állományunk mennyisége és összetétele is sokat változott az elmúlt évek során. Nagyszámú elhasználódott és tartalmilag elavult könyvet kivontunk az állományból. Sok új korszerű, a kerettanterv követelményének megfelelő kézi és segédkönyvet vásároltunk.
Jelenlegi állományunk (a 2017. évi októberi statisztika alapján) 34366 könyvtári egység, ebből könyv 33839 kötet, tankönyv 18895 db. Egyre nagyobb számban gyűjtjük az elektronikus információhordozókat, törekedve a CD, CD-ROM, DVD állomány bővítésére (527 db összesen).
Könyvtárunk fejlesztésében nagy előrelépést jelentett 1998. novemberében a Soros Alapítvány pályázatán nyert számítógép, a Szirén könyvtári program, lézernyomtató,  és néhány CD-ROM. 2010. januárjában három új számítógéppel gazdagodott könyvtárunk. 2014. szeptemberétől két új tanulói számítógépre sikerüt ezeket lecserélni az eedményes munka érdekében. Így a tanulók iskolai munkájához biztosított az internet a könyvtárban is, melyet egyre gyakrabban vesznek igénybe diákjaink. A könyvállomány számítógépre vitele folyamatos, 2011 őszétől megvalósult a kölcsönzés gépesítése is. Iskolánk tanulóinak 70 százaléka rendszeresen használja a könyvtárat. Az alsó tagozatosok főleg kölcsönöznek, mesekönyveket, ismeretterjesztő könyveket. A felsősöknél gyakori a kézikönyvtár helyben használata versenyekre, beszámolókra, ünnepekre, felvételire stb. készülésnél. Örömmel tapasztalom, hogy a gyerekek szeretnek a könyvtárba jönni, szívesen búvárkodnak, és töltik itt szabadidejüket.


A könyvtárhasználattan tanítása nagy szerepet játszik tanulóink olvasóvá nevelésében és önálló ismeretszerzésre nevelésben, melyet pedagógiai programunk is fontos célként jelöl meg. Közös feladatunk, melyre minden szaktanár nevel, de elsősorban a magyar , az informatika és osztályfőnöki órák keretében tanítjuk első osztálytól nyolcadikig.
Minden évben tartunk vetélkedőket is. A hetedikesek 1848-as vetélkedője már hagyománnyá vált. Iskolánk és könyvtárunk az évek során jó kapcsolatot alakított ki a nagymacsi tagintézmény könyvtárával, a környékbeli közművelődési könyvtárakkal és a város több iskolai könyvtárával (Pl. újkerti könyvtár, csapókerti könyvtár)
Könyvtáros kollégáimmal segítjük egymás munkáját, részt veszünk könyvtáraink rendezvényein.
Pár éve könyvtárunkat szépen felújítottuk.
A Közoktatási Közalapítvány pályázatán nyert összeg segítségével sikerült szép, esztétikus, új bútorokkal berendezni a tanulók, pedagógusok, az iskola dolgozói és minden betérő megelégedésére.


Az olvasótermi részben 30 tanulót lehet kényelmesen, asztalok mellé leültetni. Ezáltal a helybenolvasáshoz, jegyzeteléshez, könyvtári órákhoz, kisebb rendezvényekhez ideális feltételek alakultak ki.
A 2017/2018-as tanév fő feladatai az olvasóvá nevelésben, tehetséggondozásban:

-Az iskolai könyvtári szolgáltatások (kölcsönzés, internethasználat, könyvtári órák, rendezvények számának növelése) népszerűsítése

-A januári vers-és prózamondó versenyhez anyaggyűjtés, vers és próza

ajánlása a kollégák, tanulók számára (1-4.o.)-a versenyen való zsűrizés

- Benevezés a 2017.dec. 04-én tartandó diákkonferenciára (idén 11. éve):

Méliusz Juhász Péter Könyvtár: „Elmondom hát mindenkinek” c. diákkonferenciáján tanulói részvétel-könyvajánlás prezentációval

-A Debreceni Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc Gyakorló Ált. Isk. által

hirdetendő városi könyvtárhasználati versenyén való részvétel

- Az 1848-as iskolai szintű vetélkedő megszervezése az iskolai könyvtárban

- Témahéten: A természet az irodalmi művekben c. 5-6.o számára való meghirdetése

Versírás és - illusztrációkészítés az érdeklődőknek

Vers-és prózamondó versen a könyvtárban

-Keresd a könyvtárban! című versenyfeladat felsősöknek

-DÖK-napon könyvtári feladatvállalás

-  Könyvajánlás

- Könyvkiállítás az adott    témában

-A tanulóknak kiadott iskolai könyvtári feladatok az olvasás népszerűsítése érdekében:

Könyvajánlás

Irodalomjegyzék készítése

Iskolaújság munkájában való részvétel

Könyvajánló, alkalmi kiállítások a könyvtárban (nemzeti ünnepeink, karácsony, farsang, stb.)

-Az iskolai honlap könyvtár menüjének rendszeres aktualizálása

 

"Oh ne mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell,
hogy a könyvnél több az élet és az Ember:
mert a könyv is élet, és él mint az ember-
így él : emberben a könyv, s a könyvben az Ember"

Babits Mihály

 

Saját forrásainkon túl keressük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek segítségével gyarapíthatjuk állományunkat, és a hagyományos ismerethordozók körének bővítésén túl informatikai eszközöket szerezhetünk be.  Szeretnénk megismertetni tanulóinkat az elektronikus dokumentumok használatával, és megtanítani őket arra, hogy okosan tudják használni a világháló nyújtotta lehetőségeket. Célunk, hogy a könyvtár iskolánk információs központjává váljon, és hogy már az általános iskolában lerakjuk a korszerű könyvtárhasználói kultúra alapjait.


Szilágyi Imréné
könyvtárostanár