A tanév helyi rendje


1.1. A szorgalmi idő

Az intézményünkben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő.

A 2017/2018. tanévben a szorgalmi idő

- első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek)

- utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek)

 

Művészeti iskola: tanéve a szorgalmi idő első (szeptember 1.) és utolsó napja a szorgalmi idő első és utolsó (június 11.) hetének keretében az igazgató határozza meg.

 

1.2. A szorgalmi idő első féléve 2018. január 26-ig tart.

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2018. február 2-ig kapják kézhez a tanulók.

 

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2018. június 15. péntek.

 

2. Az iskolai tanítás nevelésmentes munkanapok időpontja, felhasználása

 

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy nap pályaorientációs célra használható.

 

2.1. A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása:

nevelőtestületi hatáskörben meghatározva:

 

- 2018. február 5.                   Félévi értekezlet

- 2017. október 27.                 Nevelőtestületi értekezlet

- 2018. április                         Intézményvezető választás

- 2018. május 31.                   Tanulmányi kirándulás

- 2018. június 1.                     DÖK nap

- 2018.                                 Pályaorientációs nap

 

Őszi nevelési értekezlet - 2017. október 27.

Tavaszi nevelési értekezlet – 2018. április 12. 14.00

 

  1. 1. A szünetek időtartama

  • Az őszi szünet 2017. október 30-ától 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 6. (hétfő).
  • A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
  • A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).

 

3. A nemzeti, iskolai ünnepek megünneplésének időpontjai:

 

Ünnep megnevezése

Az ünnepség megtartásának

időpontja

Aradi vértanúk napja

október 6.

Nemzeti ünnep (október 23.)

október 20.

Karácsonyi ünnepély iskolában

december 22.

Kommunista diktatúra áldozatainak napja

február 25.

Nemzeti ünnep (március 15.)

március 14.

Holokauszt áldozatainak napja

január 26.

Nemzeti összetartozás napja

június 4.

Ballagás

június 15.

Tanévzáró ünnepély

június 21.

 

4. Az évi rendes diákközgyűlés ideje

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 120.§. (8) bekezdése alapján

Az évi rendes diákközgyűlés ideje: 2017.

 

5. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 117.§. (2) bekezdése alapján

a. A nevelőtestületi értekezletek terve:

 

Értekezlet
dátuma

Az értekezlet célja, főbb napirend

Felelős

2017. aug. 22. 9:00

A következő tanév előkészítése, elkezdésével kapcsolatos feladatok, tájékoztatás

Gyarmatiné Piránszki Nóra

2017. aug. 28. 9:00

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet

Gyarmatiné Piránszki Nóra

2017. okt. 27. 9:00

Nevelési értekezlet

Gyarmatiné Piránszki Nóra

2018. jan. 26. 14:00

Félévi osztályozó értekezlet

Kulcsárné Babják Tünde, Ákos Zsoltné, Pálfalviné Kovács Katalin

2018. febr. 5. 9:00

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat meghatározó értekezlet

- pedagógiai munka elemzése, értékelése,

- pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata

Gyarmatiné Piránszki Nóra

 

 

 

2018. április 12. 14:00

Nevelési értekezlet

Kulcsárné Babják Tünde

2018. jún. 8. 11. 14:00

Év végi osztályozó értekezlet

Kulcsárné Babják Tünde, Ákos Zsoltné, Pálfalviné Kovács Katalin

2018. jún. 26. 9:00

Tanévzáró tantestületi értekezlet

- szakmai munka értékelése

Gyarmatiné Piránszki Nóra

 

b) Szülői értekezletek és fogadó órák időpontjai:


Szülői értekezletek

Fogadó órák

szeptember 4. (alsó)

október 2-3. (alsó-felső)

szeptember 5. (felső)

november 6-7. (alsó-felső)

február 7. (alsó)

december 4-5. (meghívásos)

február 6. (felső)

március 5-6. (alsó-felső)

május 7. (alsó)

április 9-10. (alsó-felső)

május 8. (felső)

 

 

c) Az intézmény bemutatkozását szolgáló, pedagógiai célú iskolai nyílt napok:

november 10.

Kézműves foglalkozás a leendő 1. osztályosoknak

december 8.

Bemutató órák a leendő elsősök szüleinek

 

6. A tanulók fizikai állapotát és edzettségét felmérő vizsgálat időpontja:

 

A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2018. január 9. és 2018. április 27. között kell megszervezzük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2018. június 1-jéig töltjük fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).

 

7. Hit- és vallásoktatás időpontjai:

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény és a  20/2012 EMMI rendelet alapján intézményünk lehetőséget biztosít a történelmi egyházak számára a fakultatív, és a kötelező órában tartandó hittan oktatásra, a következő egyházak végzik a hitoktatást intézményünkben:

Magyarországi Református Egyház,

Magyar Katolikus Egyház,

Görög Katolikus Egyház,

HIT Gyülekezete.

 

Csengetési rend:


TANÍTÁSI ÓRA SZÁMA

AZ ÓRA IDŐPONTJA az anyaintézményben

AZ ÓRA IDŐPONTJA

a tagintézményben

1. óra

745 – 830

800-845

2. óra

840 – 925

855-940

3. óra

945 – 1030

955-1040

4. óra

1040 – 1125

1050-1135

5. óra

1135 – 1220

1145-1230

6. óra

1230 – 1315

1240-1325

7. óra

1335 – 1420

1335-1420

8. óra

1425 – 1510

 

9. óra

1515 – 1600