Az étkezés megszervezése a 2016/2017-es tanévre:

Tájékoztató étkezés megszervezéséhez (124 kbyte)

Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez (130 kbyte)

Igénylőlap normatív étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételéhez (173 kbyte)

Fontos tájékoztató a csoportos beszedési megbízással fizető szülők részére! (126 kbyte)

Tálcán kínált egészség - megújult a közétkeztetés (video)

 

 

Tisztelt Szülők!


A befizetés kizárólag csak az előzetesen kijelölt hó végi napokon illetve a pótbefizetés alkalmával történhet. A térítés mentes felsős tanulóknak is ekkor kell az étkezési jegyet átvenniük.  Befizetés elmulasztása és a felsős tanulóknak jegy nélkül az étkezés nem vehető igénybe.

Az alsós tanulóknak nincs jegyük, az alsós szülőknek csak annak kell jönni a térítési díjfizetésre, aki térítési díjat fizet.

A következő havi étlap (tárgyhó közepe körül) érkezik meg. Az étlapra belülre rá kell írni a nevet, osztályt és bejelölni, hogy melyik menüt (A vagy B) választja (be lehet karikázni az étel nevét).

Hiányzás esetén a portán lévő lemondó füzetben írásban a tárgynapot megelőző napon reggel 9.00 óráig lehet étkezést lemondani. A felsős tanulók a lemondott napi ebédjegyüket is adják le.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a térítési díjkedvezmény igényüket illetve azok meghosszabbítását az étkezési befizetési napok előtt adják le, mert a befizetési napokon a kedvezmény elbírálására  és a kedvezmény hosszabbítására nincs lehetőség.

 

Kérem a szülőket a fentiek betartására.

 

Térítési díj kedvezmény igényelhető a gyermekétkeztetéshez

 

Adható normatív- és rászorultsági kedvezmény


50%-os normatív kedvezményre jogosult:

  • három-vagy többgyermekes család;
  • tartósan beteg.100%-os normatív kedvezményre jogosult:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8 évfolyamos tanuló.


Rászorultsági kedvezmény az egy főre eső jövedelemtől függően adható.

A támogatásokat (étkezési, tankönyv) minden esetben igényelni kell a megfelelő nyomtatványon, amit a gazdasági irodában lehet kérni.

 

A Sodexo aktuális étlapját letölthetik az alábbi linkre kattintva:

 

 

A linken válasszák a következőt: DEBRECEN OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI - Általános iskolák