BEISKOLÁZÁS A 2017/2018-AS TANÉVRE


Tisztelt Szülők!

A beiratkozás időpontja:

2017. április 20. (csütörtök) 800-1900 óra között

2017. április 21. (péntek) 800-1900 óra között

Helye: Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 4027 Debrecen, Sinay M. u. 6. Média terem (fsz. 42-43).

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

- óvodai szakvélemény (a Jelentkezési lappal beérkezett) vagy

- tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye vagy

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. sz. melléklet) (234 kbyte)

Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (2. sz. melléklet) (66 kbyte)

Nyilatkozat etika/hit- és erkölcstan oktatásról (1. sz. melléklet) (171 kbyte)

 

Az iskola felvételi körzete:

ABIGÉL UTCA,

AKADÉMIA UTCA,

ARATÓ UTCA,

BABITS MIHÁLY UTCA,

BALMAZÚJVÁROSI ÚT,

BÁN IMRE UTCA,

BAY ZOLTÁN UTCA,

BETHLEN UTCA,

BEZERÉDJ UTCA,

BÓLYAI páros oldal,

BORSOS JÓZSEF TÉR,

BORZ UTCA,

BÖLCS UTCA,

BÖSZÖRMÉNYI 1-73-ig és 2-136-ig,

CSAP UTCA,

CSATA UTCA,

CSEMETE UTCA,

CSEREPES UTCA,

CSIGEKERT UTCA,

CSÓK UTCA,

CSOKONAI UTCA,

CSÖRSZ UTCA,

DÉRI TÉR,

DOHÁNYOS UTCA,

DOMOKOS LAJOS UTCA,

DÓZSA GYÖRGY UTCA,

EGYETEM SUGÁRÚT páros oldal 2-től 30-ig,

EGYETEM SUGÁRÚT páratlan oldal 1-től 27-ig,

EGYETEM SUGÁRÚT páros oldal 32-Egyetem térig,

FÁY ANDRÁS UTCA,

FENYVES UTCA,

FÜREDI ÚT 8-tól végig, 25-től végig,

FŰVÉSZKERT UTCA,

GARAI UTCA,

GÖRBE UTCA,

GULYÁS PÁL UTCA,

GYERGYÓ UTCA,

GYIRES BÉLA UTCA,

GYÖNGYÖSI UTCA,

GYÜMÖLCS UTCA,

HAJÓ UTCA,

HATVAN UTCA,

HATVANI ISTVÁN UTCA 1-19. és 2-végig,

HONVÉD UTCA,

HONVÉDTEMETŐ UTCA,

HORTOBÁGY UTCA,

HŐSÖK UTCÁJA,

IBOLYA UTCA,

IFJÚSÁG UTCA,

JERIKÓ UTCA,

JÓKAI UTCA,

JÓZSEF ATTILA UTCA,

JUHÁSZ GYULA UTCA,

KAFFKA MARGIT UTCA,

KÁLMÁN BÉLA UTCA,

KAR UTCA,

KARINTHY FRIGYES UTCA,

KASTÉLYKERT  UTCA,

KATONA  JÓZSEF  UTCA,

KERTVÁROS  UTCA,

KISS  ERNŐ  UTCA,

KISS  SÁMUEL UTCA,

KOMLÓSSY  EGYETEM  SUGÁRÚT 58-ig  és  43-ig,

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ UTCA,

KÖND UTCA,

KÖNTÖSGÁT SOR

KÖNTÖSKERT UTCA,

LÁTÓKÉP UTCA,

LIPTÁK ANDRÁS UTCA,

LEHEL UTCA,

LIBAKERT UTCA,

LOMB UTCA,

MACSI UTCA,

MAROS UTCA,

MÁTA UTCA,

MÁTAI UTCA,

MENYHÁRT JÓZSEF TÉR,

MESTER UTCA,

MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA Gyöngyösi-Bólyai között,

MÚZEUM UTCA,

NÁDOR UTCA,

NAGYHÁT UTCA,

NAPRAFORGÓ UTCA,

NEFELEJCS UTCA,

NYÁR UTCA,

ÓKÚT UTCA,

OND UTCA,

ONDÓDI UTCA,

ORGONA UTCA,

ŐSZ UTCA,

ŐSZIRÓZSA KÖZ

ÖTVENHATOSOK TERE

PÁPAI JÓZSEF UTCA,

PARK UTCA,

PERÉNYI UTCA,

PESTI UTCA,

PÉTERFIA DŰLŐ,

POROSZLAY ÚT 16-végig és 21-től végig,

SERHÁZ UTCA,

SESTAKERT UTCA,

SÉTAKERT UTCA,

SINAI MIKLÓS UTCA,

SUMMÁS UTCA,

SZABÓ LŐRINC UTCA,

SZABOLCS UTCA,

SZEGFŰ UTCA,

TANÍTÓ UTCA,

TANKÓ BÉLA UTCA,

THOMAS MANN UTCA,

TÖHÖTÖM UTCA,

ÚJKERT UTCA,

ŰRHAJÓSOK TERE,

VASÖNTŐ UTCA,

VENDÉG UTCA,

VÉNKERT UTCA,

VIHAR UTCA,

VIOLA UTCA,

VIRÁGOS UTCA,

ZÁPOR UTCA,

ZÖLDMEZŐ UTCA,

ZÚGÓ UTCA,

ZSÁK UTCA


A Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két intézményegységet foglal magába: a 8 osztályos általános iskolai oktatást, és a 12 évfolyamos művészeti képzést.

A Vénkerti Általános Iskola (anyaintézmény) 40 éve, 1976-ban nyitotta meg kapuit. Szakmai munkánkat kiemelkedő tárgyi feltételeink segítik: IKT eszközökkel felszerelt tantermek, szaktantermek, tanuszoda, sportudvar, könyvtár, balett terem, művészeti oktatást segítő műhelyek, informatikai szaktantermek, nyelvi labor, média terem.

Az 1999/2000-es tanévben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának jóváhagyásával a városban elsőként indítottuk be az alapfokú művészetoktatást.

2007-ben tagintézményünkké vált a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, amelybe Nagymacs vonzáskörzetéből fogadjuk a tanköteles gyerekeket.

Fontosnak tartjuk a személyiség sokoldalú fejlesztését, az alapvető készségek és képességek, kulcskompetenciák biztos kialakítását, a cselekedtetve tanulást, a tanulás tanítását, az egyéni különbségeket figyelembe vevő differenciált képességfejlesztést és a személyiségfejlesztést.

Intézményünk bekapcsolódott a városi tehetséggondozó programba. Évente 8-10 fő ér el kimagasló eredményt a mérés beválogatása alkalmával. Fejlesztésüket a kidolgozott modul tantervek alapján végezzük. Ez a program nagymértékben segíti tehetséges tanulóink továbbfejlesztését.


2011-től Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működünk.


KÉPZÉSEINK


Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek kondicionális képességének fejlesztésére

1977-től speciális testnevelés tantervű osztály, jelenleg városi beiskolázású testnevelés osztály működik. Első évfolyamra fizikai alkalmassági és sportorvosi vizsgálat után kerülhetnek a tanulók. A testnevelés tantárgyat testnevelés szakos tanár tanítja. Akik ebbe az osztályba bekerülnek, azok számára kötelező bekapcsolódni 1-4. évfolyamon valamelyik iskolai sportcsoport (torna, úszás, labdarúgás), vagy a sportegyesület munkájába.

Intézményünk a város egyik legjobban felszerelt tornatermével és tanuszodájával rendelkezik, így tanulóink testnevelés óra keretében 1. évfolyamtól kezdődően úsznak.

Iskolánk „Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/tehetségpont”. Referencia intézmény-ként jó gyakorlatunk alsó tagozaton a képességfejlesztés, felső tagozaton a tanulásmódszertan tantárgyak.

Ezért alsó tagozaton tanulónk képességfejlesztés órákon vesznek részt csoportbontásban, ahol pedagógusaink egyénre szabottan fejlesztik őket.

5-6. évfolyamon tanulásmódszertan tantárgy keretén belül, csoportbontásban ismerhetik meg tanulóink a különböző tanulási stílusokat, stratégiákat és gyakorolhatják a számukra legmegfelelőbb módszereket.

7-8. évfolyamon gazdasági és pénzügyi ismereteket tanulnak, ahol megismerkednek a családi költségvetéssel, pénzkezeléssel, pénzintézetekkel és tevékenységeikkel.

Angol, matematika, informatika, magyar tantárgyakból a tanulók fejlődését a csoportbontás is segíti.

Ötödik évfolyamtól lehetőséget adunk tanulóinknak angol nyelvből és matematikából emelt szintű képzésben való részvételre. A tanulók 4. évfolyam végén kérhetik felvételüket. Azok a gyerekek kerülhetnek be az emelt szintű csoportokba, akik a komplex mérés (tantárgyi tesztek: magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv) alapján a legjobb teljesítményt nyújtották a jelentkezők közül. A mérést kiegészíti a tanítói jellemzés is, mely az első négy év munkáját értékeli.


Óraszámok:

Emelt angol osztály:

5-6. osztály 5 ó/hét

7-8. osztály 6 ó/hét

Emelt óraszámú matematika csoport:

5-6-7-8. osztály 5 ó/hét

 

Az informatika tantárgy oktatása 6. évfolyamon kezdődik, heti 1 órában.


Intézményünk a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez délután 16 óráig:

•          napközi otthon: 1-6. évfolyam,

•          tanulószoba: 5-8. évfolyam,

•          szakkörök, énekkar,

•          tömegsport foglalkozások,

•          felzárkóztató foglalkozások,

•          egyéni foglalkozások,

•          tehetséggondozó foglalkozások,

•          továbbtanulásra előkészítő foglalkozások,

•          egyéb szabadidős foglalkozások.

 

 

A 2017/2018-as tanévben, az anyaintézményben napközi otthonos osztályokat indítunk.

A tanítás 745-kor kezdődik, ügyeletet 630-tól 730-ig, 1600-tól 1700 óráig biztosítunk tanulóink számára.


MŰVÉSZETI TEHETSÉGGONDOZÁS

 

Az 1999/2000-es tanévtől, a városban legnagyobb kínálatot biztosítjuk az alapfokú művészetoktatásban.

•          Táncművészeti ágon:

balett és néptánc tanszakon

•          Szín- és bábművészeti ágon:

színjáték tanszakon

•          Képző-és iparművészeti ágon:

képzőművészeti, festészet, grafika, kézműves és tűzzománc tanszakokon
alkotnak a tanulóink.


A foglalkozásokat heti 2, illetve 4-5 órában délutánonként tartjuk művésztanárok irányításával. Jelenleg 24 művészeti csoportban 310 növendékünk dolgozik jól felszerelt műhelyeinkben.

Célunk, hogy gyermekeink képességeiket, személyiségüket fejlesztve, az ismereteiket gyarapítva, az itt végzett tevékenységek közben ismerjék meg és éljék át az alkotó munka minden szépségét és örömét. Szeretnénk, hogy az intézményünkből kikerülő diákok megállják helyüket a felsőbb iskolákban, valamint széleskörű műveltségre tegyenek szert és művészetszerető, műértő felnőtté váljanak.

Elért eredményeink az országos és városi versenyeken, a hazai és nemzetközi fellépéseken az intézményben folyó magas színvonalú szakmai munkát igazolják.

2007-ben munkánk elismeréseképpen megkaptuk a „KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY” címet.

Művészeti képzésünk a város minden 6-22 éves korú gyermeke és fiatalja számára nyitva áll.


INTÉZMÉNYÜNKBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK


- uszoda                                  - fogorvos

- könyvtár                               - iskolaorvos

- iskolapszichológus               - fejlesztő pedagógus

- étkezés (helyben főznek)


 

Nyílt nap, bemutató órák, foglalkozások az anyaintézményben:

2016. november 11. (péntek) 1600-1800

- Intézmény bemutatása

- Kézműves foglalkozás gyerekeknek

- Művészeti iskola bemutatkozása

 

2016. december 9. (péntek) 800

- Bemutató órák (szülőknek)

Érdeklődni:

Kulcsárné Babják Tünde - általános iskolai intézményegység-vezető helyettesnél

Pálfalviné Kovács Katalin – művészeti iskola intézményegység-vezetőnél

 

Cím: 4027 Debrecen Sinay M. utca 6.

Telefon: 52- 416-755

E-mail: venkerti@iskola.debrecen.hu

 

Bemutató óra a tagintézményben:

2016. november 15. (kedd) 900

 

Cím: 4063 Debrecen Kastélykert u. 44

Telefon: 52- 213-008

E-mail: korositagint@gmail.com

Érdeklődni:

Nagy Sándorné tagintézmény vezetőnél