Tehetségfejlesztő

 

A tehetséges tanulók korai felismerése, azonosítása, fejlesztése fő alapelvünkké vált.

A tehetséges gyerekek fejlődése szempontjából fontos a megszokott környezet (az iskola, az osztálytársak). Ezért tanórán belül differenciálással fejleszthetők az átlagon felüli képességekkel rendelkező diákok. Ez azonban kevésnek bizonyult, más eszközöket kellett keresnünk.

Alsó tagozaton tehetségfejlesztő szakértő kollégáim – a helyi tantervbe is beépített – képességfejlesztő foglalkozásokon, heti 1 órában fejlesztik a kiválasztott tanulókat. A csoportok kialakítását diagnosztikus méréssel és tanítói vélemény figyelembevételével végezzük.  E tanórákon a tanulók figyelmét, emlékezetét, verbalitását, logikus gondolkodását, kreativitását és személyiségét fejlesztjük.

A negyedik évfolyam második félévében részletes tehetségdiagnosztikai mérésben vesznek részt diákjaink. A városi mérés keretében pszichológiai, matematikai és anyanyelvi teszteket írnak a tanulók. Ennek eredményeként az átlagon felüli képességű diákok bekerülnek a Városi Tehetséggondozó Programba. Iskolai méréseink – matematikai-logikai, angol nyelvi, magyar nyelv és irodalmi – eredményét, valamint a tanítói véleményeket figyelembe véve és a szülőkkel való egyeztetés után kerülnek tanulóink a magasabb tudásszintet szolgáló emelt szintű osztályainkba.

Emelt szintű matematikai képzés:

Ezen osztályba bekerült tanulóik tudását matematikai játékokkal, matematikatörténeti ismeretekkel, újszerű, összetett feladatok megoldásával, logikus gondolkodásukat versenyfeladatokkal fejlesztjük. Célunk a sikeres továbbtanulás és a magasabb tudásszint elérése.

Emelt szintű angol nyelvi képzés:

Feladatunk a használható, alkalmazható tudás elsajátíttatása, mely pozitívan hat diákjaink személyiségére is. Célunk, hogy nyolcadik évfolyam végén diákjaink eredményes nyelvvizsgát és felvételi vizsgát tegyenek.

Városi Tehetséggondozó Program:

2008 szeptemberében indult program lehetőséget ad a diákoknak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához. Ehhez a személyiségvonások megfelelő gyarapítása szükséges, ezért felső tagozaton különböző modulokban, nyolc hetes váltásban, heti egy órában történik a fejlesztés.

5. évfolyamon: tanulásmódszertan, képzőművészet, anyanyelv, matematika modul

6. évfolyamon: tanulásmódszertan, angol nyelv, zeneművészet, táncművészet, természetismeret modul

7. évfolyamon: tanulásmódszertan, természettudományi, angol nyelvi, zeneművészet modul

8. évfolyamon: matematika, anyanyelv, táncművészet, képzőművészet modul

A beválogatott tanulók a Tehetséggondozó Diákkonferencia keretében – melyet kétévente rendeznek meg – mutatkozhat be az iskolán kívül is.

Ezen képzésekben résztvevő tanulóink nagy kedvvel és eredményesen vesznek részt iskolai, városi, megyei és országos versenyeken. Szívesen közreműködnek az iskolai életben (pl. műsorok készítésében, fellépéseken, pályázatokban).

Mivel iskolánk nagy gondot fordít a tehetségfejlesztésre, ezért hatan tehetségfejlesztő szakértők vagyunk, valamint öt kollégám végzett tehetségfejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamon.

Munkaközösségünk nagyon innovatív, folyamatosan képezzük magunkat. Évről – évre tökéletesítjük a különböző módszertani eljárásokat, folyamatosan keressük az új módszereket, programokat.

Tóth Éva
munkaközösség - vezető

 

 

Előző oldal: Művészeti, technika Következő oldal: Könyvtár