Tanév rendje

 

A tanév helyi rendje
 

1.1. A szorgalmi idő

Az intézményünkben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő.

A 2020/2021. tanévben a szorgalmi idő

- első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd)

- utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd)

 

Művészeti iskola: tanéve a szorgalmi idő első (szeptember 4.) és utolsó napja a szorgalmi idő első és utolsó (június 11.) hetének keretében az igazgató határozza meg.

 

1.2. A szorgalmi idő első féléve 2021. január 22-ig tart.

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2021. január 29-ig kapják kézhez a tanulók.

 

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2021. június 15. kedd.

 

2. Az iskolai tanítás nevelésmentes munkanapok időpontja, felhasználása

 

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy nap pályaorientációs célra használható.

 

2.1. A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása:

nevelőtestületi hatáskörben meghatározva:

 

 

 

 

Őszi nevelési értekezlet - 2020. október 16-18. Cegléd, "Út a szabadsághoz: az állampolgári kompetenciák fejlesztési lehetőségei a közép- és kelet-európai rendszerváltoztatások tükrében"

Tavaszi nevelési értekezlet – 2021. április 21. 14.00 Egészségnevelés külső előadó

 

2.2 A szünetek időtartama

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 07. (szerda).
Munkanap áthelyezések:

december 12. szombat munkanap december 24. csütörtök pihenőnap


3. A nemzeti, iskolai ünnepek megünneplésének időpontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Az évi rendes diákközgyűlés ideje

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 120.§. (8) bekezdése alapján

Az évi rendes diákközgyűlés ideje: 2020.10.12.

 

5. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 117.§. (2) bekezdése alapján

a. A nevelőtestületi értekezletek terve:

b. Szülői értekezletek és fogadó órák időpontjai:

Fogadóórák

2020. október 19-20.
alsó-felső

2020. december 7-8.
meghívásos

2021. április 12-13.
meghívásos

 

Szülői értekezletek

2020. augusztus 25.
1. évfolyam

2020. augusztus 26.
2-3. évfolyam

2020. augusztus 27.
4-5. évfolyam

2020. augusztus 28.
6-7-8. évfolyam

2021. február 8.
alsó tagozat

2021. február 9.
felső tagozat

2021. május 3.
alsó tagozat+fogadóóra

2021. május 4.
felső tagozat+fogadóóra

 

c. Az intézmény bemutatkozását szolgáló, pedagógiai célú iskolai nyílt napok:

November 13.
Kézműves foglalkozás a leendő 1. osztályosoknak

December 4.
Bemutató órák a leendő elsősök szüleinek
 

6. A tanulók fizikai állapotát és edzettségét felmérő vizsgálat időpontja:

A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2021. január 11. és 2021. április 23. között kell megszervezzük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2021 május 28-ig töltjük fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).

 

7. Hit- és vallásoktatás időpontjai:

A nemzeti köznevelésről szóló törvény és a  20/2012 EMMI rendelet alapján intézményünk lehetőséget biztosít a történelmi egyházak számára a fakultatív, és a kötelező órában tartandó hittan oktatásra, a következő egyházak végzik a hitoktatást intézményünkben:

Magyarországi Református Egyház, Magyar Katolikus Egyház, Görög Katolikus Egyház,

HIT Gyülekezete,

 

8. A témahetek megszervezése:

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vesz a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezi.

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja)
„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1-5. között,
Digitális Témahét 2021. március 22-26. között,
Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19-23. között.
 

Csengetési rend:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előző oldal: Kompetenciamérés Következő oldal: Taneszköz lista