Művészeti munkaközösség

 

Városunkban elsőként intézményünkben alakult meg az 1999/2000-es tanévben alapfokú művészeti képzés. A nyolc osztályos általános iskolai képzés mellett létrejött egy 12 évfolyamos oktatás a következő művészeti ágakban:

Táncművészet, képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet.

Táncművészeti ág, néptánc tanszak:

A néptánc oktatásának célja a magyar néptánc és a népi kultúra iránti érdeklődés elmélyítése. A néptáncosok megismerkednek a magyar népi játékok, néptánc különböző fajtáival, lépésanyagával, jellegzetességével, stílusával, tánctörténeti ismeretekkel.

Képző- és iparművészeti ág, grafika és festészet tanszak:

A növendékek megismerkedhetnek a festészeti, grafikai technikákkal, a színtan alapvető problémáival. Elsajátítják a művészettörténeti alapismereteket. Segítséget kapnak ahhoz, hogy élményeiket, tapasztalataikat, világról szerzett ismereteiket kifejezhessék, megjeleníthessék.

Képző- és iparművészeti ág, tűzzománc tanszak:

A fém- és zománcműves műhelyben a növendékek lehetőséget kapnak arra, hogy megismerkedjenek egy különleges technikával. A műhelybeli részvétel nem csak inspiráló és játékos elfoglaltság a gyerekek számára, hanem értékes tanulási lehetőség is. Megismerhetik, hogyan reagál egymásra a zománc és a fém, miközben fejleszthetik a finommotoros képességeiket, melyek a precíz mozdulatokhoz szükségesek.

Színművészet-bábművészet, színjáték tanszak:

A színházi nevelés lehetőséget biztosít a színművészet iránt érdeklődő tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására. A növendékek felkészülnek a színészi technikák tudatos alkalmazására, improvizációra, megismerkednek a színházi alapfogalmakkal, szakkifejezésekkel.

A művészeti oktatásban résztvevő pedagógusok:

Cs. Horváth Judit Képző- és Iparművészeti ág: Képzőművészeti tanszak és Grafika és festészet tanszak.

Tóth Gyöngyi Képző- és Iparművészeti ág: Képzőművészeti tanszak és Grafika és festészet tanszak.

Molnár Éva Képző- és Iparművészeti ág: Fém- és zománcműves tanszak.

Szemán-Nagy Emőke Színművészeti-bábművészeti ág: Színjáték tanszak.

Teleki Mária Táncművészeti ág: Néptánc tanszak.

A tehetséges tanulók korai felismerése, azonosítása, fejlesztése fő alapelvünkké vált.

Tanulóink bemutatkozási lehetőséget kapnak városi, vármegyei, országos, nemzetközi pályázatokon, vizsgaelőadásokon.

Célunk, hogy növendékeink a művészeti tevékenységek által fejlődjenek, ismerjék meg az alkotói munka szépségét, önismeretre, széles körű műveltségre tegyenek szert és műértő, műkedvelő felnőttekké váljanak.

Tanszakainkon a művészet eszközeivel kiegészítjük, támogatjuk, megerősítjük az általános iskolában folyó nevelési oktatási feladatokat. 

Munkaközösségünk nagyon innovatív, folyamatosan képezzük magunkat.

Tóth Éva
munkaközösségvezető

 

 

 

Előző oldal: Mentálhigiéné munkaközösség Következő oldal: Ökoiskola