Mérés-értékelés munkaközösség

 

„A tanulók úgy tanulnak, ahogy értékelik,
s nem úgy, ahogy tanítják őket.”
(Báthory Zoltán)

 

A mérés-értékelés minden tanulási folyamatnak kulcseleme, jelentős hatást gyakorol a tanulási teljesítményekre. Intézményünkben kiemelt figyelmet fordítunk rá, felelősségteljes feladatunknak tartjuk, hiszen jelentősen befolyásolja a tanulási folyamatot, a tanulók személyiségének alakulását, önértékelését és motivációját.

Az általunk alkalmazott értékelési folyamatok, eljárások és módszerek célja, hogy meggyőződjünk arról, hogy a tanulók elérték-e a kitűzött célokat, a meghatározott és kívánt tanulási eredményeket. 

A tanulási-tanítási folyamatba ágyazott értékeléseink főbb funkciói:

- a visszacsatolás: visszajelzés arról, hogyan haladunk, hol tartunk a kitűzött célok elérésében,

- tájékoztatás: információ adott időpillanatban a tanulási eredményekről és azok szintjeiről

- motiválás: pozitív megerősítés

- fejlesztés: szakmai- és személyiségfejlesztés, kompetenciák fejlesztése

Változatos, szerteágazó értékelést alkalmazunk. Közülük a leggyakrabban alkalmazott a  kritériumorientált értékelési forma. A tanulók teljesítményét az előre meghatározott követelményekhez, tanulási eredményekhez viszonyítjuk, és ez alapján állapítjuk meg a teljesítmény „értékét”, az érdemjegyet.

A mérésekkel és mérési eszközökkel szemben támasztott követelményeink:

- objektivitás: a mérés és értékelés eredménye tárgyilagos legyen, ennek biztosítása érdekében részletes, félreérthetetlen értékelési, pontozási útmutatót készítünk az írásbeli számonkérésekhez.

- reliabilitás: megbízhatóság, vagyis jól mérje azt, aminek a mérésére kidolgoztuk.

- validitás: érvényesség, tehát valóban azt mérje, amit mérni szeretnénk.

Az országos mérések szerepe folyamatosan növekszik az oktatási intézmények munkájának értékelésében. A mérések eredményei visszajelzést adnak, információt szolgáltatnak az intézménynek, pedagógusoknak, szülőnek egyaránt. Az eredmények összesítése, elemzése értékelése tükrében a fejlesztési irányokat határozunk meg, hogy melyek azok a tartalmak, területek, gondolkodási műveletek, amelyek fejlesztésére kiemelt hangsúlyt szükséges fektetni. A kompetenciamérések eredményeinek elemzésekor megvizsgáljuk a pedagógiai hozzáadott értéket, ezzel feltárjuk az iskolai munka eredményességét, hatékonyságát.

Az országos méréseken túl rendszeresen intézményi mérések is zajlanak, mellyel tanulóink alapműveleti és szövegértési képességeit monitorozzuk.

Az intézményfejlesztés irányainak meghatározásához feltárjuk tevékenységeink, feltételeink, infrastruktúránk erősségeit, azaz a működésnek azokat az összetevőit, amelyeket magas színvonalon tud nyújtani az intézmény, valamint feltérképezzük azokat a területeket, amelyeket fejleszteni szükséges.

Munkaközösségünk kiemelt feladata a pedagógus életpálya által meghatározott mérési-értékelési feladatok aktualizálása, végrehajtása, koordinálása.

Vargáné Balog Tünde
munkaközösségvezető