Matematika, fizika, informatika, kémia

 

A matematikai nevelés során törekszünk tanulóink pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére, megfelelő alapok kialakítására a reális középiskolai tanulmányokhoz, felkészíteni a középiskolai felvételire. A 8. osztályosok számára minden tanévben felvételi előkészítőket tartunk.

2002-től sávos matematikaoktatást van iskolánkban viszonylag homogén képességű és ambíciójú tanulócsoportokkal. (A tanulók csoportba sorolása a 4. évfolyam végén elvégzett diagnosztikai mérés alapján történik.) A jobb csoportokban a hangsúlyt elsősorban a mélyebb és magasabb szintű alkalmazásra helyezzük, a tananyag tartalmában csak kis mértékben lépjük túl az alapszintet. A tanulóknak újszerű, összetettebb feladatokban is meg kell találniuk a megoldást. A csoportok mindkét irányban átjárhatók.

Tehetséges diákjaink iskolai egyéni- és csapatversenyeken mérik össze tudásukat. Minden évben nagy sikere van a csapatversenyeknek, ahol a felsőbb évfolyamosoknak a matematikai feladatok mellett fizikai problémákat is meg kell oldaniuk.

Tanulóink részt vesznek városi, megyei, országos versenyeken is.

A Varga Tamás Országos Matematika Versenyen minden évben bejutnak a megyei fordulóba, már több tanuló eljutott az országos döntőig is.

1992 óta neveznek be iskolánk lelkes diákjai a Zrínyi Ilona Országos Matematika Versenyre.

Tanulóink eredményesen szerepelnek a KFRTKF Gyakorló Általános Iskolájának és Bolyai János Általános Iskola városi matematika versenyén.

A fizikaoktatásban a tanulók természet iránti érdeklődésére, kíváncsiságára építő szemléltető feldolgozást, kísérletezést helyezzük előtérbe-erre a fizikaszertár minden évben bővülő eszközkészlete lehetőséget is nyújt. A fizikai fogalmak bevezetése, a törvények megfogalmazása során a tanulók önálló megfigyelő tevékenységét helyezzük a középpontba. Nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlati alkalmazásra. A Fizikusnapok keretében megrendezésre kerülendő kiállításokat felkeressük tanulóinkkal, 2005-ben Érdekes elektromos kísérletek bemutatón vettünk részt a nyolcadikos diákokkal.

Iskolánkban 1991 óta működik speciális számítástechnikai képzés. Kezdetben első osztálytól, 1998-tól pedig 3. évfolyamtól választható az emelt szintű informatikaoktatás.

Iskolánk folyamatosan bővülő, megújuló számítógépparkja lehetőséget nyújt, hogy tanulóinkat felkészítsük a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikákra. Az informatika rohamosan fejlődő terület, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanulóknak sikerélményük legyen az informatika órákon, és törekedjenek ismereteik folyamatos megújítására. Minden diák megismerkedik az internet használatával is.

Tanulóink évek óta eredményesen szerepelnek az Alföldi Regionális Számítástechnikai Versenyen.

Magyarné Hengsperger Éva
munkaközösség-vezető