Matematika, fizika, informatika, kémia, tehetségfejlesztő

 

A matematikai nevelés során törekszünk tanulóink pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére, megfelelő alapok kialakítására a reális középiskolai tanulmányokhoz, felkészíteni a középiskolai felvételire. A 8. osztályosok számára minden tanévben felvételi előkészítőket tartunk.

2002-től sávos matematikaoktatást van iskolánkban viszonylag homogén képességű és ambíciójú tanulócsoportokkal. (A tanulók csoportba sorolása a 4. évfolyam végén elvégzett diagnosztikai mérés alapján történik.) A jobb csoportokban a hangsúlyt elsősorban a mélyebb és magasabb szintű alkalmazásra helyezzük, a tananyag tartalmában csak kis mértékben lépjük túl az alapszintet. A tanulóknak újszerű, összetettebb feladatokban is meg kell találniuk a megoldást. A csoportok mindkét irányban átjárhatók.

Tehetséges diákjaink iskolai egyéni- és csapatversenyeken mérik össze tudásukat. Minden évben nagy sikere van a csapatversenyeknek, ahol a felsőbb évfolyamosoknak a matematikai feladatok mellett fizikai problémákat is meg kell oldaniuk.

Tanulóink részt vesznek városi, megyei, országos versenyeken is.

A Varga Tamás Országos Matematika Versenyen minden évben bejutnak a megyei fordulóba, már több tanuló eljutott az országos döntőig is.

1992 óta neveznek be iskolánk lelkes diákjai a Zrínyi Ilona Országos Matematika Versenyre.

Tanulóink eredményesen szerepelnek a KFRTKF Gyakorló Általános Iskolájának és Bolyai János Általános Iskola városi matematika versenyén.

A fizikaoktatásban a tanulók természet iránti érdeklődésére, kíváncsiságára építő szemléltető feldolgozást, kísérletezést helyezzük előtérbe-erre a fizikaszertár minden évben bővülő eszközkészlete lehetőséget is nyújt. A fizikai fogalmak bevezetése, a törvények megfogalmazása során a tanulók önálló megfigyelő tevékenységét helyezzük a középpontba. Nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlati alkalmazásra. A Fizikusnapok keretében megrendezésre kerülendő kiállításokat felkeressük tanulóinkkal, 2005-ben Érdekes elektromos kísérletek bemutatón vettünk részt a nyolcadikos diákokkal.

Iskolánkban 1991 óta működik speciális számítástechnikai képzés. Kezdetben első osztálytól, 1998-tól pedig 3. évfolyamtól választható az emelt szintű informatikaoktatás.

Iskolánk folyamatosan bővülő, megújuló számítógépparkja lehetőséget nyújt, hogy tanulóinkat felkészítsük a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikákra. Az informatika rohamosan fejlődő terület, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanulóknak sikerélményük legyen az informatika órákon, és törekedjenek ismereteik folyamatos megújítására. Minden diák megismerkedik az internet használatával is.

Tanulóink évek óta eredményesen szerepelnek az Alföldi Regionális Számítástechnikai Versenyen.

 

A tehetséges tanulók korai felismerése, azonosítása, fejlesztése fő alapelvünkké vált.

A tehetséges gyerekek fejlődése szempontjából fontos a megszokott környezet (az iskola, az osztálytársak). Ezért tanórán belül differenciálással fejleszthetők az átlagon felüli képességekkel rendelkező diákok. Ez azonban kevésnek bizonyult, más eszközöket kellett keresnünk.

Alsó tagozaton tehetségfejlesztő szakértő kollégáim – a helyi tantervbe is beépített – képességfejlesztő foglalkozásokon, heti 1 órában fejlesztik a kiválasztott tanulókat. A csoportok kialakítását diagnosztikus méréssel és tanítói vélemény figyelembevételével végezzük.  E tanórákon a tanulók figyelmét, emlékezetét, verbalitását, logikus gondolkodását, kreativitását és személyiségét fejlesztjük.

A negyedik évfolyam második félévében részletes tehetségdiagnosztikai mérésben vesznek részt diákjaink. A városi mérés keretében pszichológiai, matematikai és anyanyelvi teszteket írnak a tanulók. Ennek eredményeként az átlagon felüli képességű diákok bekerülnek a Városi Tehetséggondozó Programba. Iskolai méréseink – matematikai-logikai, angol nyelvi, magyar nyelv és irodalmi – eredményét, valamint a tanítói véleményeket figyelembe véve és a szülőkkel való egyeztetés után kerülnek tanulóink a magasabb tudásszintet szolgáló emelt szintű osztályainkba.

Emelt szintű matematikai képzés:

Ezen osztályba bekerült tanulóik tudását matematikai játékokkal, matematikatörténeti ismeretekkel, újszerű, összetett feladatok megoldásával, logikus gondolkodásukat versenyfeladatokkal fejlesztjük. Célunk a sikeres továbbtanulás és a magasabb tudásszint elérése.

Emelt szintű angol nyelvi képzés:

Feladatunk a használható, alkalmazható tudás elsajátíttatása, mely pozitívan hat diákjaink személyiségére is. Célunk, hogy nyolcadik évfolyam végén diákjaink eredményes nyelvvizsgát és felvételi vizsgát tegyenek.

Városi Tehetséggondozó Program:

2008 szeptemberében indult program lehetőséget ad a diákoknak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához. Ehhez a személyiségvonások megfelelő gyarapítása szükséges, ezért felső tagozaton különböző modulokban, nyolc hetes váltásban, heti egy órában történik a fejlesztés.

5. évfolyamon: tanulásmódszertan, képzőművészet, anyanyelv, matematika modul

6. évfolyamon: tanulásmódszertan, angol nyelv, zeneművészet, táncművészet, természetismeret modul

7. évfolyamon: tanulásmódszertan, természettudományi, angol nyelvi, zeneművészet modul

8. évfolyamon: matematika, anyanyelv, táncművészet, képzőművészet modul

A beválogatott tanulók a Tehetséggondozó Diákkonferencia keretében – melyet kétévente rendeznek meg – mutatkozhat be az iskolán kívül is.

Ezen képzésekben résztvevő tanulóink nagy kedvvel és eredményesen vesznek részt iskolai, városi, megyei és országos versenyeken. Szívesen közreműködnek az iskolai életben (pl. műsorok készítésében, fellépéseken, pályázatokban).

Mivel iskolánk nagy gondot fordít a tehetségfejlesztésre, ezért hatan tehetségfejlesztő szakértők vagyunk, valamint öt kollégám végzett tehetségfejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamon.

Munkaközösségünk nagyon innovatív, folyamatosan képezzük magunkat. Évről – évre tökéletesítjük a különböző módszertani eljárásokat, folyamatosan keressük az új módszereket, programokat.

Tóth Éva
munkaközösség - vezető