Könyvtár

 

„ A jó könyvek jó olvasóvá nevelik az embert,
a jó olvasó azután jól válogatja meg a könyveket.”

(Hegedüs Géza)

 

Kölcsönzési nyitva tartás:

Hétfő: 10:30-14:30

Kedd: 11:00-15:00

Szerda: 09:30-14:30

Csütörtök: 09:00-10:30, 11:30-14:30

Péntek: 09:00-13:30

 

Könyvtár

Könyvtári munkaterv

Az iskolai könyvtár használati rendje

Tankönyvtári szabályzat

Könyvajánló

Keresd a könyvtárban!

 

Hasznos linkek

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ

Magyar Elektronikus Könyvtár

Neumann János Digitális Könyvtár

Országos Széchényi Könyvtár

 

Könyvtárunkról

Iskolánk könyvtára egyidős az intézménnyel. Létesítésének időpontja 1976. január 1. Az iskolai könyvtárak szervezetében működik, fenntartásáról és működtetéséről a fenntartó az iskola költségvetésében gondoskodik. Működését az iskola igazgatója a nevelőtestület tagjainak meghallgatásával irányítja. Könyvtárunk több költözés után 1993 szeptembere óta működik jelenlegi helyén, kb. 120 m2-es, szép tágas helyiségben, egyre fejlődő állománnyal és egyre táguló feladatkörrel.

Könyvtárosként kezdettől fogva arra törekszem, hogy könyvtárunk az iskolai élet minden területét segítse, a pedagógusok és tanulók igénybe vehessék a tanítás - tanulás összes mozzanatához, a tanórán kívüli tevékenységekhez (iskolai ünnepségek, kirándulások, versenyek, színházlátogatások, kiállítások, szakkörök, egyéb rendezvények).
Az iskola igazgatójával és a munkaközösségek vezetőivel való egyeztetés után tervezem meg a könyvtár tartalmi munkáját. Könyvállományunk folyamatos gyarapítását - gyűjtőkörünknek megfelelően - a munkaközösségekkel együtt, tudatosan, tervszerűen végezzük.

Állományunk mennyisége és összetétele is sokat változott az elmúlt évek során. Nagyszámú elhasználódott és tartalmilag elavult könyvet kivontunk az állományból. Sok új korszerű, a kerettanterv követelményének megfelelő kézi és segédkönyvet vásároltunk.
Jelenlegi állományunk (a 2019. évi októberi statisztika alapján) 35016 könyvtári egység, ebből könyv 34458 kötet, tankönyv 14917 db. Egyre nagyobb számban gyűjtjük az elektronikus információhordozókat, törekedve a CD, CD-ROM, DVD állomány bővítésére (558 db összesen).
Könyvtárunk fejlesztésében nagy előrelépést jelentett 1998. novemberében a Soros Alapítvány pályázatán nyert számítógép, a Szirén könyvtári program, lézernyomtató,  és néhány CD-ROM. 2010. januárjában három új számítógéppel gazdagodott könyvtárunk. 2014. szeptemberétől két új tanulói számítógépre sikerült ezeket lecserélni az eredményes munka érdekében. Így a tanulók iskolai munkájához biztosított az internet a könyvtárban is, melyet egyre gyakrabban vesznek igénybe diákjaink. A könyvállomány számítógépre vitele folyamatos, 2011 őszétől megvalósult a kölcsönzés gépesítése is. Iskolánk tanulóinak 70 százaléka rendszeresen használja a könyvtárat. Az alsó tagozatosok főleg kölcsönöznek, mesekönyveket, ismeretterjesztő könyveket. A felsősöknél gyakori a kézikönyvtár helyben használata versenyekre, beszámolókra, ünnepekre, felvételire stb. készülésnél. Örömmel tapasztalom, hogy a gyerekek szeretnek a könyvtárba jönni, szívesen búvárkodnak, és töltik itt szabadidejüket.

A könyvtárhasználattan tanítása nagy szerepet játszik tanulóink olvasóvá nevelésében és önálló ismeretszerzésre nevelésben, melyet pedagógiai programunk is fontos célként jelöl meg. Közös feladatunk, melyre minden szaktanár nevel, de elsősorban a magyar , az informatika és osztályfőnöki órák keretében tanítjuk első osztálytól nyolcadikig.
Minden évben tartunk vetélkedőket is. A hetedikesek 1848-as vetélkedője már hagyománnyá vált. Iskolánk és könyvtárunk az évek során jó kapcsolatot alakított ki  a környékbeli közművelődési könyvtárakkal és a város több iskolai könyvtárával (Pl. a kabai könyvtár, a debreceni FMG könyvtára).
Könyvtáros kollégáimmal segítjük egymás munkáját, részt veszünk könyvtáraink rendezvényein, a hirdetett könyvtári továbbképzéseken.
A Közoktatási Közalapítvány pályázatán nyert összeg segítségével sikerült szép, esztétikus, új bútorokkal berendezni a tanulók, pedagógusok, az iskola dolgozói és minden betérő megelégedésére.

Az olvasótermi részben 30 tanulót lehet kényelmesen, asztalok mellé leültetni. Ezáltal a helyben olvasáshoz, jegyzeteléshez, könyvtári órákhoz, kisebb rendezvényekhez ideális feltételek alakultak ki.

A 2019/2020-as tanév fő feladatai az olvasóvá nevelésben, tehetséggondozásban:

- Az iskolai könyvtári szolgáltatások (kölcsönzés, internethasználat, könyvtári órák, rendezvények számának növelése) népszerűsítése

- A januári alsós vers-és prózamondó versenyhez anyaggyűjtés, vers és próza

ajánlása a kollégák, tanulók számára (1-4.o.)-a versenyen való zsűrizés

- Benevezés a 2019. november 25-én tartandó diákkonferenciára (idén 13. éve):

Méliusz Juhász Péter Könyvtár: „Elmondom hát mindenkinek” c. diákkonferenciáján tanulói részvétel-könyvajánlás prezentációval

- Az 1848-as iskolai szintű vetélkedő megszervezése az iskolai könyvtárban

- A Fenntarthatósági témahéten: A természet az irodalomban c. vetélkedő 5-8.  osztályosok számára

- Versírás és - illusztrációkészítés az érdeklődőknek

- Vers-és prózamondó verseny a könyvtárban

- Keresd a könyvtárban! című versenyfeladat felsősöknek

- DÖK-napon könyvtári feladatvállalás

- Könyvajánlás

- Könyvkiállítás az adott    témában


- A tanulóknak kiadott iskolai könyvtári feladatok az olvasás népszerűsítése érdekében:

Könyvajánlás

Irodalomjegyzék készítése

Iskolaújság munkájában való részvétel

Könyvajánló, alkalmi kiállítások a könyvtárban (nemzeti ünnepeink, karácsony, farsang, stb.)

 

"Oh ne mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell,
hogy a könyvnél több az élet és az Ember:
mert a könyv is élet, és él mint az ember-
így él : emberben a könyv, s a könyvben az Ember"

Babits Mihály  

Saját forrásainkon túl keressük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek segítségével gyarapíthatjuk állományunkat, és a hagyományos ismerethordozók körének bővítésén túl informatikai eszközöket szerezhetünk be.  Szeretnénk megismertetni tanulóinkat az elektronikus dokumentumok használatával, és megtanítani őket arra, hogy okosan tudják használni a világháló nyújtotta lehetőségeket. Célunk, hogy a könyvtár iskolánk információs központjává váljon, és hogy már az általános iskolában lerakjuk a korszerű könyvtárhasználói kultúra alapjait.

Szilágyi Imréné
könyvtárostanár

 

 

Előző oldal: Művészeti, technika Következő oldal: Művészetoktatás