Könyvtár

 

„ A jó könyvek jó olvasóvá nevelik az embert,
a jó olvasó azután jól válogatja meg a könyveket.”

(Hegedüs Géza)

 

Kölcsönzési nyitva tartás:

Hétfő: 10:30-14:30

Kedd: 11:00-15:00

Szerda: 09:30-14:30

Csütörtök: 09:00-10:30, 11:30-14:30

Péntek: 09:00-13:30

 

Könyvtár

Könyvtári munkaterv

Az iskolai könyvtár használati rendje

Tankönyvtári szabályzat

Könyvajánló

Keresd a könyvtárban!

 

Hasznos linkek

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ

Magyar Elektronikus Könyvtár

Neumann János Digitális Könyvtár

Országos Széchényi Könyvtár

 

Könyvtárunkról

Iskolánk könyvtára egyidős az intézménnyel. Létesítésének időpontja 1976. január 1. Az iskolai könyvtárak szervezetében működik, fenntartásáról és működtetéséről a fenntartó az iskola költségvetésében gondoskodik. Működését az iskola igazgatója a nevelőtestület tagjainak meghallgatásával irányítja. Könyvtárunk több költözés után 1993 szeptembere óta működik jelenlegi helyén, kb. 120 m2-es, szép tágas helyiségben, egyre fejlődő állománnyal és egyre táguló feladatkörrel.

Könyvtárosként kezdettől fogva arra törekszem, hogy könyvtárunk az iskolai élet minden területét segítse, a pedagógusok és tanulók igénybe vehessék a tanítás - tanulás összes mozzanatához, a tanórán kívüli tevékenységekhez (iskolai ünnepségek, kirándulások, versenyek, kiállítások, szakkörök, egyéb rendezvények).

Az iskola intézményvezetőjével és a munkaközösségek vezetőivel való egyeztetés után tervezem meg a könyvtár tartalmi munkáját. Könyvállományunk folyamatos gyarapítását - gyűjtőkörünknek megfelelően - a munkaközösségekkel együtt, tudatosan, tervszerűen végezzük.

Állományunk mennyisége és összetétele is sokat változott az elmúlt évek során. Nagyszámú elhasználódott és tartalmilag elavult könyvet kivontunk az állományból. Sok új korszerű, a kerettanterv követelményének megfelelő kézi és segédkönyvet vásároltunk.

Iskolánk tanulóinak 70 százaléka rendszeresen használja a könyvtárat. Az alsó tagozatosok főleg mesekönyveket, regényeket, ismeretterjesztő könyveket kölcsönöznek A felsősöknél gyakori a kézikönyvtár egyéni és csoportos helyben használata versenyekre, beszámolókra.

A dokumentumkölcsönzések száma változó. Többször előfordul, hogy naponta 30-40 tanuló is kölcsönöz. Átlagosan 10-12 olvasó dolgozik az olvasóteremben naponta. Örömmel tapasztalom, hogy a gyerekek szeretnek a könyvtárba jönni, szívesen búvárkodnak, és töltik itt szabadidejüket.

Jelenlegi állományunk (a 2021. évi októberi statisztika alapján) 41167 könyvtári egység, ebből könyv 40586, tankönyv 20856 db. Az elektronikus információhordozók (a CD, CD-ROM, DVD állomány) száma 581 db.

A tájékoztató munkát a kézi- és segédkönyvtár, korábbi évek hasznos folyóiratai segítik.

Könyvtárunk fejlesztésében nagy előrelépést jelentett 1998 novemberében a Soros Alapítvány pályázatán nyert számítógép, a Szirén könyvtári program, lézernyomtató,  és néhány CD-ROM. 2010 januárjában három új számítógéppel gazdagodott könyvtárunk. 2014 szeptemberétől két új tanulói számítógépre sikerült ezeket lecserélni az eredményes munka érdekében. Így a tanulók iskolai munkájához biztosított az internet a könyvtárban is, melyet egyre gyakrabban vesznek igénybe diákjaink. 

A könyvtárban jelenleg 3 számítógép található és egy Flipchart tábla. Egy gépen a könyvtárostanár dolgozik, ezen van a könyvtári program is, két gépet pedig külön számítógépasztaloknál pedagógusok és a diákok használnak. Egy nagyképernyős televízió áll rendelkezésemre a könyvtári órákon, ami kivetítésre alkalmas. Sajnos interaktív tábla nincs, de alkalmanként tanteremben tartom a könyvtári órákat, ha szükséges hozzá interaktív tábla. Többször lehetőségem van interaktív panelt használatára. A könyvállomány számítógépre vitele folyamatos, 2011 őszétől megvalósult a kölcsönzés gépesítése is.

Az olvasótermi részben 25 tanulót lehet kényelmesen, asztalok mellé leültetni. Ezáltal a helyben olvasáshoz, jegyzeteléshez, könyvtári órákhoz, kisebb rendezvényekhez ideális feltételek alakultak ki. A könyvtár előtti folyosón 2016 őszére kialakított két raktárhelyiség áll rendelkezésre, ahol elhelyezhetem a selejtezett könyveket, a többletpéldányokat és a plusz könyveket.

A könyvtárhasználattan tanítása nagy szerepet játszik tanulóink olvasóvá nevelésében és önálló ismeretszerzésre nevelésben, melyet pedagógiai programunk is fontos célként jelöl meg. Közös feladatunk, melyre minden szaktanár nevel, de elsősorban a magyar, az informatika és osztályfőnöki órák keretében tanítjuk első osztálytól nyolcadikig.

A könyvtári órák számai is a régi és az új NAT szerint alakulnak, sajnos csökkenő óraszámban.

Minden évben tartunk vetélkedőket is. A hetedikesek 1848-as vetélkedője már hagyománnyá vált. Rendszeres a kapcsolattartás néhány általános és középiskola könyvtáros kollégáival (Fazekas Mihály Gimnázium, a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola, a kabai Bárczi Gusztáv Általános Iskola, a hajdúszoboszlói Gönczy Pál Általános Iskola). Kollégáimmal segítjük egymás munkáját, részt veszünk könyvtáraink rendezvényein, a hirdetett könyvtári továbbképzéseken.

 

 

A 2021/2022-es tanév fő feladatai az olvasóvá nevelésben, tehetséggondozásban:

·         Az iskolai könyvtári szolgáltatások (kölcsönzés, internethasználat, könyvtári órák, rendezvények számának növelése) népszerűsítése

·         Könyvtári feladatok kiadása 5-8. évfolyam számára a magyar nyelv napja (november 13.) alkalmából

·         Az „OLVASTAM ÉS AJÁNLOM” című iskolai könyvtári rendezvény megszervezése felső tagozatosoknak

·         Karácsonyi kifestő 1-2. évfolyam, karácsonyi szókereső a 3-4. évfolyam és a napközis tanulók számára

·         A magyar kultúra napján:

-          Iskolarádiós műsor készítése

-          Játékos feladatok szervezése a könyvtárban; a DÖK segítségével minden évfolyamon

·         A januári alsós vers-és prózamondó verseny lebonyolításában való részvétel

·         Az 1848-as iskolai szintű vetélkedő megszervezése az iskolai könyvtárban 7. évfolyamok számára

·         A Fenntarthatósági témahéten:

-          A Természet az irodalomban című vetélkedő 5-8.  osztályosok számára

-          Fenntarthatósági könyvtári csapatverseny felső tagozatosok részére

·         A magyar nyelv hete keretében iskolai vers- és prózamondó verseny a könyvtárban

·         Húsvéti feladatok alsó és felső tagozatosoknak

·         Könyvajánlás az új könyvekről

·         Irodalomjegyzék készítése nevelők és tanulók részére

·         Könyvajánló, alkalmi könyvkiállítások a könyvtárban (nemzeti ünnepeink, karácsony, farsang, húsvét stb.)

"Oh ne mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell,
hogy a könyvnél több az élet és az Ember:
mert a könyv is élet, és él mint az ember-
így él : emberben a könyv, s a könyvben az Ember"

(Babits Mihály)

 

Saját forrásainkon túl keressük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek segítségével gyarapíthatjuk állományunkat, és a hagyományos ismerethordozók körének bővítésén túl informatikai eszközöket szerezhetünk be.  Szeretnénk megismertetni tanulóinkat az elektronikus dokumentumok használatával, és megtanítani őket arra, hogy okosan tudják használni a világháló nyújtotta lehetőségeket. Célunk, hogy a könyvtár iskolánk információs központjává váljon, és hogy már az általános iskolában lerakjuk a korszerű könyvtárhasználói kultúra alapjait.

Szilágyi Imréné
könyvtárostanár

 

 

 

 

Előző oldal: Ökoiskolai archív hírek Következő oldal: Művészetoktatás