Idegen nyelv

 

Az idegen nyelvi munkaközösség fontos feladatának tekinti, hogy diákjaink hazánk, Európa és a nagyvilág művelt, többnyelvű polgáraivá válhassanak, használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi tudással rendelkezzenek, amely személyiségfejlődésüket is előnyösen befolyásolja.

Az angol nyelv szépségeivel ismerkedhetnek tanulóink a negyedik osztálytól. Iskolánk lehetőséget ad második idegen nyelv tanulására is: a francia nyelvet lehet szakköri formában választani, szintén ettől az évfolyamtól.

Az angol nyelv tanítása két szinten folyik: normál és emelt szintű tanterv alapján. Nagy előrelépés az, hogy minden osztályunk csoportbontásban tanulja az idegen nyelvet. Az alapozó negyedik évfolyamon minden tanulónak heti 2 órája van. Február és április hónapban a gyerekek írásban adnak számot az addig megszerzett tudásukról. Ez a mérés az egyik fő pillére annak a döntésnek, hogy kik azok, akik az ötödik évfolyamon az emelt angolos osztályban folytathatják angol nyelvi tanulmányaikat. A felső tagozatos, normál tantervű csoportoknak heti három órája van. Az emelt angolosoknak 5. és 6. évfolyamon heti öt, hetedik és nyolcadik évfolyamon heti hat nyelvórájuk van.

A tehetségfejlesztő és hátránykompenzációs munkánkat egyaránt támogatja a jó eszközellátottság, az IKT eszközök, internet hozzáférés a termekben és a számítógépes nyelvi labor. Fontos hagyomány iskolánkban, az ősszel és tavasszal megrendezésre kerülő angol nyelvi versenyek. A feladattípusokat úgy válogatjuk össze, hogy megfeleljenek a nyelvvizsga és a nyelvi mérés feladattípusainak. Tanulóink szívesen vesznek részt ezeken az alkalmakon, tudják, hogy a befektetett munka megtérül és a megszerzett vizsgarutin is előnyükre válik.

Tanulóink évek óta kimagasló eredményeket érnek el különböző városi, megyei és országos versenyeken. Végzős diákjaink egyre többen tesznek május hónapban államilag elismert nyelvvizsgát B1 és B2 szinten. A legügyesebbek a komplex változatot teljesítik sikeresen. Nagyon sok diákunk kerül be két tannyelvű, nyelvi előkészítős és tagozatos középiskolai osztályokba. A 2015-ben bevezetett Nyelvi Mérés eredményeit tekintve az országos átlag fölött szerepeltek tanulóink, de ezen a téren további fejlődést szeretnénk elérni.

A versenyek eredményeiről itt kap részletes tájékoztatást:

http://venkerti.hu/index.php?page=eredm%C3%A9nyeink

 

Tíz éve veszünk részt a Városi Tehetséggondozó Program angol nyelvi moduljának lebonyolításában a hatodik és a hetedik évfolyamon. Kiscsoportos foglalkozások keretében dolgozzuk fel a mátrix által javasolt témákat. A beválogatott tanulók interaktívan kapcsolódnak be a foglalkozások menetébe, kreatív ötletekkel gazdagítva ezeket a délutáni alkalmakat.

Iskolánk részese több Európai Uniós pályázatnak is. 2013-2015 között párhuzamosan két Comenius pályázatban működtünk együtt számos európai iskolával, pedagógusokkal és diákokkal. Részletes információkért kattintson ide:

http://venkerti.hu/index.php?page=comenius

 

2017-2019 között valósul meg az ERASMUS+ program keretében iskolánk és másik három európai uniós ország iskolájának stratégiai együttműködése.

Bővebb információkért kattintson az alábbi linkre:

http://venkerti.hu/index.php?page=erasmus

 

Az említett pályázatok kiemelkedő jelentőségűek a gyerekek motiválásában: megismerkednek más kultúrákkal, értékekkel, megtanulják a tolerancia fontosságát és ráébrednek arra, hogy a híd, ami összeköt, az maga a nyelvtudás. Hasonló fontosságú iskolánk életében a testvériskolai kapcsolatunk. Az Amerikai Egyesült Államokban található New Brunswick, NJ nevű városban működik a Woodrow Wilson Általános Iskola, Velük ápolunk immár évtizedes kapcsolatot. Felváltva látogatunk el „egymáshoz”: tanulók és kollégák is lehetőséget kapnak arra, hogy bekapcsolódjanak a munkába.  Aki az egyik évben vendéglátó, az a következőben kiutazó vendég lesz. Életre szóló élmény mindenkinek!

Munkaközösségünk tagjai folyamatos önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel gyarapítják tudásukat. Fontosnak tartjuk a tudásmegosztást és a gyerekközpontú nyelvoktatást.

Soós Imelda
munkaközösség - vezető

 

 

Előző oldal: Testnevelés, biológia, földrajz Következő oldal: Művészeti, technika