Felsős módszertani munkaközösség

 

Céljaink, feladataink:

· A kulcskompetenciáknak megfelelően segítjük a nevelési, a tanítási-tanulási folyamatban, valamint a játék, a szabadidő eltöltése során a tanulók sokoldalú személyiségfejlődését.

· Célunk, hogy minden tanítványunk számára biztosítsuk annak a lehetőségét, hogy önmagához képest fejlődni tudjon. Figyelembe vesszük eltérő képességeiket, tudásukat, személyiségüket, adottságaikat, családi hátterüket. Alkalmazkodunk életkori sajátosságaikhoz is.

· Alapvető feladatunk a tehetséggondozás, és a tehetséges tanulók versenyeztetése. Ennek érdekében nemcsak számtalan helyi versenyt szervezünk a tanév folyamán, hanem városi, megyei és országos megmérettetésekre is felkészítjük tanítványainkat, valamint bekapcsolódunk a Városi Tehetséggondozó Programba.

· Kiemelt feladatunknak tekintjük a tanulási nehézséggel küzdők segítését, felzárkóztatását.

· Fontosnak tartjuk a motiváltság növelését.

· Törekvésünk, hogy tanulóinkban erősítsük a környezeti és természeti értékek megőrzésének fontosságát.

· Bekapcsolódunk a témahetek programjába.

· Segítjük a pályaválasztást, továbbtanulást, a 8. évfolyamos tanulók központi felvételi vizsgákra való felkészülést.

· Az iskolai programok, ünnepségek előkészítésében és lebonyolításában való részvétel.

· Történelmünk, nemzeti kultúránk értékeinek átadása, a kulturált nyelvhasználat erősítése.

· Tudásmegosztás, hatékony módszerek megismerése, az egymástól való tanulás.

Csákfalviné Veniger Ágnes
munkaközösség-vezető