Étkezés

 

Az étkezés megszervezése a 2021/2022-es tanévre:

Szülői tájékoztató az étkezés megszervezéséről 2021-2022 (308 kbyte)

1.sz. melléklet - Hozzájáruló nyilatkozat (234 kbyte)

8.sz. melléklet kedvezményhez (132 kbyte)

9.sz. melléklet kedvezményhez (171 kbyte)

Hungast diétás szülői nyilatkozat (142 kbyte)

Élelmezésszervező elérhetősége (116 kbyte)

Étkezés tartós, végleges lemondása (122 kbyte)

Tálcán kínált egészség - megújult a közétkeztetés (video) 

 

Tisztelt Szülők!


A befizetés kizárólag csak az előzetesen kijelölt hó végi napokon illetve a pótbefizetés alkalmával történhet. A térítés mentes felsős tanulóknak is ekkor kell az étkezési jegyet átvenniük.  Befizetés elmulasztása és a felsős tanulóknak jegy nélkül az étkezés nem vehető igénybe.

Az alsós tanulóknak nincs jegyük, az alsós szülőknek csak annak kell jönni a térítési díjfizetésre, aki térítési díjat fizet.

A következő havi étlap (tárgyhó közepe körül) érkezik meg. Az étlapra belülre rá kell írni a nevet, osztályt és bejelölni, hogy melyik menüt (A vagy B) választja (be lehet karikázni az étel nevét).

Hiányzás esetén a portán lévő lemondó füzetben írásban a tárgynapot megelőző napon reggel 9.00 óráig lehet étkezést lemondani. A felsős tanulók a lemondott napi ebédjegyüket is adják le.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a térítési díjkedvezmény igényüket illetve azok meghosszabbítását az étkezési befizetési napok előtt adják le, mert a befizetési napokon a kedvezmény elbírálására  és a kedvezmény hosszabbítására nincs lehetőség.

Kérem a szülőket a fentiek betartására.

Térítési díj kedvezmény igényelhető a gyermekétkeztetéshez
Adható normatív- és rászorultsági kedvezmény

50%-os normatív kedvezményre jogosult:

három-vagy többgyermekes család;
tartósan beteg.

100%-os normatív kedvezményre jogosult:

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8 évfolyamos tanuló.

Rászorultsági kedvezmény az egy főre eső jövedelemtől függően adható.

A támogatásokat (étkezési, tankönyv) minden esetben igényelni kell a megfelelő nyomtatványon, amit a gazdasági irodában lehet kérni.

A Cívis Hungast Kft. aktuális étlapját letölthetik az alábbi linkre kattintva:supermenzaA linken válasszák a következőt: DEBRECEN OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI - Általános iskolák

 

 

Előző oldal: Etika/Hit és erkölcstan Következő oldal: Minősítések