Beiskolázás 24/25.

 

BEISKOLÁZÁS 2024/2025

Tisztelt Szülők!

A 2024/2025-es tanév általános iskolai jelentkezéssel kapcsolatos részletes információkról az alábbiakban olvashatnak:

 

ISKOLÁNKRÓL

 

Nyílt nap, bemutató órák, foglalkozások:

2023. november 17. (péntek) 1600-1800

Intézmény bemutatása

Játékos foglalkozás gyerekeknek

Intézménybejárás

2023. december 8. (péntek) 800

A leendő 1. osztályos tanító nénik nyílt órái

Abuczkiné Forgács Andrea - Szemán-Nagy Emőke 2.a

Csobán-Kiss Edit - Tóth Tamásné 2.b

Anginé Kluknavszky Judit 2.c

2024. január 15. (hétfő) 1600

Sport foglalkozás leendő elsősöknek (tornafelszerelés szükséges)

2024. január 15. (hétfő) 1630

művészeti iskola foglalkozásai

 

Cím: 4027 Debrecen Sinay Miklós u. 6.

Telefon: 52-416-755

E-mail: iskola@venkerti.edu.hu

Honlap: venkerti.hu

Facebook: Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

A Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két intézményegységet foglal magába: a 8 osztályos általános iskolai oktatást, és a 12 évfolyamos művészeti képzést.

Infrastruktúra

Szakmai munkánkat jó tárgyi feltételek segítik: Interaktív táblával felszerelt tantermek, szaktantermek, tanuszoda, sportudvar, könyvtár, táncterem, művészeti oktatást segítő műhelyek, informatikai szaktantermek, nyelvi labor.

Szolgáltatások

- fogorvos                    - uszoda

- iskolaorvos                - könyvtár

- iskolapszichológus     - étkezés (helyben főznek)

- fejlesztő pedagógus

Főbb célkitűzéseink, alapelveink:

Fontosnak tartjuk a személyiség sokoldalú fejlesztését, az alapvető készségek és képességek, kulcskompetenciák biztos kialakítását, a cselekedtetve tanulást, a tanulás tanítását, az egyéni különbségeket figyelembe vevő differenciált képességfejlesztést és a személyiségfejlesztést.

Oktató-nevelő munkánk célja, hogy minden gyermek eljusson saját képességeinek a csúcsára, tehetségét több irányban is kibontakoztathassa, szilárd alapismereteket szerezzen.

Testvériskolai kapcsolatot ápolunk Romániában, Micskén a Miskolczy Károly Általános Iskolával, ill. az USA-ban, New Brunswickban a Woodrow Wilson Általános Iskolával.

Nemzetközi találkozókon ERASMUS+ pályázatokban veszünk részt rendszeresen, ahol tanulóink idegen nyelvi kompetenciái fejlődnek.

 

2024/2025-ös tanévben induló osztályok

·  Az inkluzív nevelés és oktatás alapelveit követő osztály

·  Angol nyelvi irányultságú osztály

·  Versenysportot támogató sportosztály

Képzési sajátosságok

Ötödik évfolyamtól lehetőséget adunk tanulóinknak angol nyelvből és matematikából emelt szintű képzésben való részvételre. Azok a gyerekek kerülhetnek be az emelt szintű csoportokba, akik a mérések alapján a legjobb teljesítményt nyújtották a jelentkezők közül. Az emelt szintű képzés „sávos oktatás” keretén belül valósul meg.

Tanulóink 7. évfolyamon gazdasági és pénzügyi ismereteket tanulnak, ahol megismerkednek a családi költségvetéssel, pénzkezeléssel, pénzintézetekkel és tevékenységeikkel.

Szabadidős tevékenységek:

Intézményünk a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez délután 1600 óráig.

A 7. évfolyamon tanuló diákok a Kárpát-medence magyarlakta területeire juthatnak el a Határtalanul pályázat keretében.

Óriási lehetőség az Erzsébet táborok által nyújtott program lehetőség, valamint a gyalogos vándortábor.

Ökoiskola, Madárbarát iskola vagyunk, melynek célja: a természetvédelem- környezetvédelem- egészségnevelés, a környezettudatos szemlélet-mód kialakítása iskolai keretek között.

 

MŰVÉSZETI TEHETSÉGGONDOZÁS

Az 1999/2000-es tanévtől, városi szinten széleskörű kínálatot biztosítunk az alapfokú művészetoktatásban.

·  Táncművészeti ágon:

   néptánc

·  Képző-és iparművészeti ágon:

   képzőművészeti, grafika és festészet,

   fém és zománcműves

·  Szín- és bábművészeti ágon:

   színjáték tanszak

A foglalkozásokat délutánonként tartjuk heti 2-5 órában művésztanárok irányításával, jól felszerelt műhelyeinkben.

Célunk, hogy tanulóink képességeit, személyiségüket fejlesztve, az ismereteiket gyarapítva, az itt végzett tevékenységek közben ismerjék meg és éljék át az alkotó munka minden szépségét és örömét. Szeretnénk, hogy az intézményünkből kikerülő diákok megállják helyüket a felsőbb iskolákban, valamint sokoldalú műveltségre tegyenek szert és művészetszerető, műértő felnőttekké váljanak.

Elért eredményeink az országos és városi versenyeken, a hazai és nemzetközi fellépéseken az intézményben folyó magas színvonalú szakmai munkát igazolják.

2007-ben munkánk elismeréseképpen megkaptuk a „KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY” címet.

Művészeti képzésünk a város minden 6-22 éves korú fiatalja számára nyitva áll.

 

Kedves Szülők!

Nyereményjátékkal kedveskedünk a gyerekeknek.

Töltsék le a következő linkről:

http://venkerti.hu/uploads/docs/2023-2024/szinezdkiarajzot.pdf

a feladatokat és küldjék vissza az alábbi email címre:

venkerti.beiskolazas@gmail.com

 

Kedves Gyerekek!

Ez a ti oldalatok! Már nagyon várunk titeket, de addig is, amíg találkozunk játékos feladatra hívunk benneteket! Repüljetek a Vénkerti Iskolabolygóra! Kössétek össze a pontokat, és színezzétek ki a képet!

 

Rajzold be a hiányzó elemeket!

 

 

 

 

Előző oldal: Dokumentumok Következő oldal: Kompetenciamérés