Beiskolázás 23/24.

Bemutatkoznak leendő elsős tanítóink
(kattintson a névre)

 


Bene Judit


Nagy Emese


Nagy Istvánné


Szemán-Nagy Emőke


Tóth-Vilmánszki Enikő

 

ISKOLÁNKRÓL

 

A Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két intézményegységet foglal magába: a 8 osztályos általános iskolai oktatást, és a 12 évfolyamos művészeti képzést.

Infrastruktúra:

A Vénkerti Általános Iskola 1976-ban nyitotta meg kapuit. Szakmai munkánkat jó tárgyi feltételek segítik: Interaktív táblával felszerelt tantermek, szaktantermek, tanuszoda, sportudvar, könyvtár, táncterem, művészeti oktatást segítő műhelyek, informatikai szaktantermek, nyelvi labor. Intézményünk jól felszerelt tornateremmel és tanuszodával rendelkezik, így tanulóink testnevelés óra keretében 1. évfolyamtól kezdődően úsznak. A nagy tornaterem, a tanuszoda, és a táncterem kitűnő teret adnak a mozgásnak.

Főbb célkitűzéseink, alapelveink:

Fontosnak tartjuk a személyiség sokoldalú fejlesztését, az alapvető készségek és képességek, kulcskompetenciák biztos kialakítását, a cselekedtetve tanulást, a tanulás tanítását, az egyéni különbségeket figyelembe vevő differenciált képességfejlesztést és a személyiségfejlesztést.

Oktató-nevelő munkánk célja, hogy minden gyermek eljusson saját képességeinek a csúcsára, tehetségét több irányban is kibontakoztathassa, szilárd alapismereteket szerezzen.

2011-től Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működünk.

Ökoiskola, Madárbarát iskola vagyunk, melynek célja: a természetvédelem- környezetvédelem- egészségnevelés, a környezettudatos szemléletmód kialakítása iskolai keretek között.

Testvériskolai kapcsolatot ápolunk Romániában, Micskén a Miskolczy Károly Általános Iskolával, ill. az USA-ban, New Brunswickban a Woodrow Wilson Általános Iskolával.

Képzési sajátosságok:

Ötödik évfolyamtól lehetőséget adunk tanulóinknak angol nyelvből és matematikából emelt szintű képzésben való részvételre. A tanulók 4. évfolyam végén kérhetik felvételüket. Azok a gyerekek kerülhetnek be az emelt szintű csoportokba, akik a komplex mérés alapján a legjobb teljesítményt nyújtották a jelentkezők közül. A mérést kiegészíti a tanítói jellemzés is, mely az első négy év munkáját értékeli.

Óraszámok:

Emelt óraszámú angol csoport:             5-8. osztály 5 ó/hét

Emelt óraszámú matematika csoport:   5-8. osztály 5 ó/hét

Az angol nyelv oktatása 4. osztályban kezdődik heti 2 órában, a digitális kultúra oktatása 3. évfolyamon indul, heti 1 órában.

Tanulóink 7. évfolyamon gazdasági és pénzügyi ismereteket tanulnak, ahol megismerkednek a családi költségvetéssel, pénzkezeléssel, pénzintézetekkel és tevékenységeikkel.

Angol, matematika, digitális kultúra tantárgyakból a tanulók fejlődését a csoportbontás is segíti.

Szabadidős tevékenységek:

Intézményünk a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez délután 16 óráig:

napközi otthon: 1-8. évfolyam,
szakkörök,
tömegsport foglalkozások,
felzárkóztató foglalkozások,
egyéni foglalkozások,
tehetséggondozó foglalkozások,
továbbtanulásra előkészítő foglalkozások,
egyéb szabadidős foglalkozások.

Évente pályázunk a Határtalanul programra. A 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szlovénia magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatására.

Óriási lehetőség az Erzsébet táborok által nyújtott program lehetőség, valamint a gyalogos vándortábor.

Nemzetközi találkozókon ERASMUS+ pályázatokban veszünk részt, ahol tanulóink idegen nyelvi, állampolgári, vállalkozói kompetenciái fejlődnek.

A tanítás 745-kor kezdődik, ügyeletet 630-tól 730-ig, 1600-tól 1700 óráig biztosítunk tanulóink számára.

 

MŰVÉSZETI TEHETSÉGGONDOZÁS

Az 1999/2000-es tanévtől, a városban legnagyobb kínálatot biztosítjuk az alapfokú művészetoktatásban.

·       Táncművészeti ágon:

néptánc

·       Képző-és iparművészeti ágon:

képzőművészeti, grafika és festészet,

fém és zománcműves

·       Szín- és bábművészeti ágon:

színjáték tanszak

A foglalkozásokat délutánonként tartjuk heti 2-5 órában művésztanárok irányításával, jól felszerelt műhelyeinkben.

Célunk, hogy gyermekeink képességeiket, személyiségüket fejlesztve, az ismereteiket gyarapítva, az itt végzett tevékenységek közben ismerjék meg és éljék át az alkotó munka minden szépségét és örömét. Szeretnénk, hogy az intézményünkből kikerülő diákok megállják helyüket a felsőbb iskolákban, valamint széleskörű műveltségre tegyenek szert és művészetszerető, műértő felnőtté váljanak.

Elért eredményeink az országos és városi versenyeken, a hazai és nemzetközi fellépéseken az intézményben folyó magas színvonalú szakmai munkát igazolják.

2007-ben munkánk elismeréseképpen megkaptuk a „KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY” címet.

Művészeti képzésünk a város minden 6-22 éves korú fiatalja számára nyitva áll.

 

INTÉZMÉNYÜNKBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

- fogorvos                    - uszoda

- iskolaorvos                - könyvtár

- iskolapszichológus     - étkezés (helyben főznek)

- fejlesztő pedagógus

A 2023/2024-es tanévben napközi otthonos osztályokat indítunk.

Nyílt nap, bemutató órák, foglalkozások:

2022. november 11. (péntek) 1600-1800

- Intézmény bemutatása

- Kézműves foglalkozás gyerekeknek

- Művészeti iskola bemutatkozása

2022. december 9. (péntek) 800

- Bemutató órák (szülőknek)

Iskolanyitogató foglalkozások:

2023. január 11. szerda 1600 művészeti iskola foglalkozásai leendő elsősöknek

2023. január 17. kedd 1600 sport foglalkozás leendő elsősöknek (tornafelszerelés szükséges)

Érdeklődni:

Gyarmatiné Piránszki Nóra        intézményvezetőnél

Kulcsárné Babják Tünde           intézményvezető helyettesnél

Cím:     4027 Debrecen Sinay Miklós u. 6.

Telefon: 52-416-755

Honlap: www.venkerti.hu

E-mail: iskola@venkerti.edu.hu

 

 

 

 

Előző oldal: Dokumentumok Következő oldal: Kompetenciamérés