Beiskolázás 21/22.

2021.06.17.

2021/2022-es tanév leendő elsőseinek osztályba sorolása

A leendő első osztályos tanulók szüleinek szülői értekezletet tartunk 2021. 06. 22-én (kedden) 16:30 órai kezdettel intézményünk aulájában, melyre minden szülőt várunk. Maszk viselése kötelező!

1.a (pdf) (128 kbyte)

1.b (pdf) (131 kbyte)

1.c (pdf) (130 kbyte)

 

2021.02.01.

BEISKOLÁZÁS 2021/2022

Tisztelt Szülők!

A 2021/2022-es tanév általános iskolai jelentkezéssel kapcsolatos részletes információkról az alábbiakban olvashatnak:

Tájékoztató a tankerületi fenntartású debreceni általános iskolákba történő jelentkezésről:

Klikk ide!

JELENTKEZÉSI LAP és ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT a 2021/2022-es tanévre - elektronikusan kitölthető: Klikk ide!

JELENTKEZÉSI LAP és ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT a 2021/2022-es tanévre - nyomtatható: Klikk ide!

A tervezett beiskolázási körzethatárok itt tölthetők le: Klikk ide!

A JELENTKEZÉSI LAPOK BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2021. február 19.

A JELENTKEZÉSI LAPOKAT AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMRE KÉRJÜK BEKÜLDENI:

beiskolazas@venkerti.edu.hu

 

2021.01.08.

Beiskolázás 2021/2022

Tisztelt Szülők!

Intézményünk a hatályos járványügyi szabályozásokat figyelembe véve nem hagyományosan, hanem online formában biztosít lehetőséget a leendő elsős pedagógusok megismerésére.
Online szülői értekezlet!
2021. január 18. hétfő 1615

A szülői értekezletre való jelentkezéshez az alábbi linken várjuk a regisztrációt, melyet 2021. január 18. 1200-ig lehet megtenni.
https://forms.gle/bkb3M9JywDPYAJst9

A regisztráció után a megadott e-mail címre küldeni fogunk GOOGLE MEET meghívót, ezen keresztül lehet csatlakozni 1600-tól.

Bemutatkoznak a leendő elsős tanító nénik. Kattintson a pedagógusok nevére:

Bene Judit

Nagy Istvánné

Nagy Emese

Balogh Ágota
Tóth-Vilmánszki Enikő Rácz Ildikó

 

Utcajegyzék (225 kbyte)

 

ISKOLÁNKRÓL

 

A Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két intézményegységet foglal magába: a 8 osztályos általános iskolai oktatást, és a 12 évfolyamos művészeti képzést.

 A Vénkerti Általános Iskola 1976-ban nyitotta meg kapuit. Szakmai munkánkat kiemelkedő tárgyi feltételeink segítik: Interaktív táblával felszerelt tantermek, szaktantermek, tanuszoda, sportudvar, könyvtár, balett terem, művészeti oktatást segítő műhelyek, informatikai szaktantermek, nyelvi labor. Intézményünk a város egyik legjobban felszerelt tornatermével és tanuszodájával rendelkezik, így tanulóink testnevelés óra keretében 1. évfolyamtól kezdődően úsznak.

 Az 1999/2000-es tanévben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának jóváhagyásával a városban elsőként indítottuk be az alapfokú művészetoktatást.

 Fontosnak tartjuk a személyiség sokoldalú fejlesztését, az alapvető készségek és képességek, kulcskompetenciák biztos kialakítását, a cselekedtetve tanulást, a tanulás tanítását, az egyéni különbségeket figyelembe vevő differenciált képességfejlesztést és a személyiségfejlesztést.

 Iskolánk „Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/tehetségpont.

2011-től Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működünk.

Testvériskolai kapcsolatot ápolunk Romániában, Micskén a Miskolczy Károly Általános Iskolával, ill. az USA-ban, New Brunswick Woodrow Wilson Általános Iskolával. Tanulóink kétévente látogatnak el az USA-ba, ahol betekintést nyernek az oktatásba, és lehetőségük van a nyelvgyakorlásra.

 Iskolánk ÖKO-iskolaként nagy figyelmet fordít a környezettudatos életvitel, a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életmód, a fenntartható fejlődés kialakítására. Kiemelt szerepet kap a nevelésben és az oktatásban a természet-, a környezet-, és egészségvédelem.

 

Képzési sajátosságok

 

  Ötödik évfolyamtól lehetőséget adunk tanulóinknak angol nyelvből és matematikából emelt szintű képzésben való részvételre. A tanulók 4. évfolyam végén kérhetik felvételüket. Azok a gyerekek kerülhetnek be az emelt szintű csoportokba, akik a komplex mérés (tantárgyi tesztek: magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv) alapján a legjobb teljesítményt nyújtották a jelentkezők közül. A mérést kiegészíti a tanítói jellemzés is, mely az első négy év munkáját értékeli.

 Óraszámok:

Emelt angol osztály:

5-6. osztály 5 ó/hét

7-8. osztály 6 ó/hét

Emelt óraszámú matematika csoport:

5-6-7-8. osztály 5 ó/hét

 7. évfolyamon gazdasági és pénzügyi ismereteket tanulnak, ahol megismerkednek a családi költségvetéssel, pénzkezeléssel, pénzintézetekkel és tevékenységeikkel.

 Angol, matematika, informatika/digitális kultúra tantárgyakból a tanulók fejlődését a csoportbontás is segíti.

 A digitális kultúra oktatása 3. évfolyamon kezdődik heti 1 órában.

 Intézményünk a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez délután 16 óráig:

napközi otthon: 1-6. évfolyam,
tanulószoba: 7-8. évfolyam,
szakkörök, énekkar,
tömegsport foglalkozások,
felzárkóztató foglalkozások,
egyéni foglalkozások,
tehetséggondozó foglalkozások,
továbbtanulásra előkészítő foglalkozások,
egyéb szabadidős foglalkozások.
 A tanítás 745-kor kezdődik, ügyeletet 630-tól 730-ig, 1600-tól 1700 óráig biztosítunk tanulóink számára.

 

MŰVÉSZETI TEHETSÉGGONDOZÁS

 

 Az 1999/2000-es tanévtől, a városban legnagyobb kínálatot biztosítjuk az alapfokú művészetoktatásban.

·         Táncművészeti ágon:

balett és néptánc tanszak

Képző-és iparművészeti ágon:
képzőművészeti, grafika és festészet, fém és zománcműves, festészet, grafika, tűzzománc tanszak

Szín- és bábművészeti ágon:
színjáték tanszak

 A foglalkozásokat heti 2, illetve 4-5 órában délutánonként tartjuk művésztanárok irányításával. Jelenleg 23 művészeti csoportban 312 növendékünk dolgozik jól felszerelt műhelyeinkben.

Célunk, hogy gyermekeink képességeiket, személyiségüket fejlesztve, az ismereteiket gyarapítva, az itt végzett tevékenységek közben ismerjék meg és éljék át az alkotó munka minden szépségét és örömét. Szeretnénk, hogy az intézményünkből kikerülő diákok megállják helyüket a felsőbb iskolákban, valamint széleskörű műveltségre tegyenek szert és művészetszerető, műértő felnőtté váljanak.

Elért eredményeink az országos és városi versenyeken, a hazai és nemzetközi fellépéseken az intézményben folyó magas színvonalú szakmai munkát igazolják.

2007-ben munkánk elismeréseképpen megkaptuk a „KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY” címet.

Művészeti képzésünk a város minden 6-22 éves korú gyermeke és fiatalja számára nyitva áll.

 

 

Előző oldal: Dokumentumok Következő oldal: Kompetenciamérés