Angol nyelvi munkaközösség

 

 

Az angol nyelvi munkaközösség fontos feladatának tekinti, hogy diákjaink hazánk, Európa és a nagyvilág művelt, többnyelvű polgáraivá váljanak, használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi kompetenciákkal rendelkezzenek.

Az angol nyelv tanítása két szinten folyik intézményünkben: normál és emelt szintű csoportokban. Minden osztályunk csoportbontásban tanulja az angol nyelvet. Az alapozó negyedik évfolyamon minden tanulónak heti 2 órája van, melyek szakköri foglalkozásokkal egészülnek ki. A második félévben három alkalommal szervezünk számukra írásbeli szintmérőt.  Ez a mérés az egyik fő pillére annak a döntésnek, hogy kik azok, akik az ötödik évfolyamon az emelt angolos osztályban folytathatják angol nyelvi tanulmányaikat. A felső tagozatos, normál tantervű csoportoknak heti három órája van. Az emelt angolosoknak pedig heti öt. Szakköri formában már az alsós évfolyamokon is szervezünk foglalkozásokat.

Tanulóink évek óta kimagasló eredményeket érnek el különböző városi és megyei  versenyeken. Végzős diákjaink egyre többen tesznek május hónapban államilag elismert középfokú (B2) nyelvvizsgát. Többségük a komplex változatot teljesíti sikeresen. Nagyon sok tanítványunk kerül be kéttannyelvű, nyelvi előkészítős és tagozatos középiskolai osztályokba. A versenyek eredményeiről itt kap részletes tájékoztatást:

Eredményeink - venkerti.hu

A tehetségfejlesztő és hátránykompenzációs munkánkat egyaránt támogatja a jó eszközellátottság, az IKT eszközök, az internet hozzáférés a termekben és a számítógépes nyelvi labor. Fontos hagyomány iskolánkban, az őszi és tavaszi angol nyelvi versenyek megrendezése. A feladattípusokat úgy válogatjuk össze, hogy azok megfeleljenek a nyelvvizsga és a nyelvi mérés feladattípusainak. Tanulóink szívesen vesznek részt ezeken az alkalmakon, tudják, hogy a befektetett munka megtérül és a megszerzett vizsgarutin is előnyükre válik.

A program indulása óta folyamatosan veszünk részt a Városi Tehetséggondozó Program angol nyelvi moduljának lebonyolításában a hatodik és a hetedik évfolyamon. Kiscsoportos foglalkozások keretében dolgozzuk fel a mátrix által javasolt témákat. A beválogatott tanulók proaktívan kapcsolódnak be a foglalkozások menetébe, kreatív ötletekkel gazdagítva ezeket a délutáni alkalmakat.

Iskolánk részese volt több Európai Uniós pályázatnak is. 2013-2015 között párhuzamosan két Comenius pályázatban működtünk együtt számos európai iskolával, pedagógusokkal és diákokkal. Részletes információkért kattintson ide:

Comenius - venkerti.hu

2017 – 2019  között valósult meg az ERASMUS+ program keretében iskolánk és másik három európai uniós ország intézményének stratégiai együttműködése. 2020 – 2023 között egy német és egy észt iskolával volt közös ERASMUS+ közös projektünk.

Bővebb információkért kattintson az alábbi linkekre:

Erasmus+ - venkerti.hu

Erasmus+ 2020 - venkerti.hu

Az említett pályázatok kiemelkedő jelentőségűek a gyerekek motiválásában: megismerkednek más kultúrákkal, értékekkel, megtanulják a tolerancia fontosságát és ráébrednek arra, hogy a híd, ami összeköt, az maga a nyelvtudás. Hasonló fontosságú iskolánk életében a testvériskolai kapcsolatunk. Az Amerikai Egyesült Államokban található New Brunswick, NJ nevű városban működik a Woodrow Wilson Általános Iskola, velük ápolunk immár évtizedes kapcsolatot. Felváltva látogatunk el egymáshoz: tanulók és kollégák is lehetőséget kapnak arra, hogy bekapcsolódjanak a munkába.  Aki az egyik évben vendéglátó, az a következőben kiutazó vendég lesz. Életre szóló élmény mindenkinek!

Munkaközösségünk tagjai szakmailag elhivatott kollégák, akik folyamatos önképzéssel, tanfolyamokon való részvétellel gyarapítják tudásukat. Fontosnak tartjuk a tudásmegosztást és a gyerekközpontú nyelvoktatást.

Soós Imelda
munkaközösség - vezető