Alsós módszertani munkaközösség

 

Mottónk:

„Elég realista vagyok ahhoz, hogy tudjam, nem érhetek el minden diákot. De elég optimista vagyok ahhoz, hogy minden reggel rászánjam magam, és megpróbáljam.”

(Preston Morgan)

 

Munkaközösségünkhöz 22 tanító és 2 fejlesztő pedagógus tartozik. Mindannyian együtt, egymással és egymásért is dolgozunk. Jellemző a közösségünkre, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk egymással, és a gyerekekkel is.

Arra törekszünk, hogy minden gyerek örömmel, jókedvűen járjon iskolába, biztonságban érezze itt magát. Kiemelt feladatunk, hogy a gyerekek alapképességeit fejlesszük. Az olvasás, a szövegértés, a helyesírási - és számolási készség fejlesztése, a matematikai ismeretek alkalmazásának megtanítása, a logikus gondolkodásra nevelés és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése mindennapos feladatunk. Nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációs képességek javítására is. Lényegesnek tartjuk a tanulói képességek, készségek különbözőségének minél korábbi megismerését, s az ennek megfelelően alkalmazott differenciált eljárások segítségével az egyéni fejlesztést. Ehhez nyújtanak hathatós segítséget fejlesztőpedagógus kollégáink is. Arra törekszünk, hogy minden gyerek kibontakoztassa képességeit, s elérje azt a maximumot, amelyre képességei lehetőséget nyújtanak.

Délutánonként teret engedünk a sokoldalú, gyermekközpontú iskolai életnek, a játéknak, sportnak is. Ezek a tevékenységek alkalmasak arra, hogy fejlesszék a gyerekek önismeretét, együttműködési készségét. Szeretnénk megtanítani tanulóinkat arra, hogy figyeljenek egymásra és bízzanak egymásban a minél eredményesebb együttműködés érdekében. Javuljon alkalmazkodó képességük, nagyobb türelemmel legyenek egymás iránt. Igyekszünk tanítványainkat a szabadidő helyes eltöltésére is nevelni.

Anginé Kluknavszky Judit
munkaközösségvezető

 

 

Előző oldal: Munkaközösségek Következő oldal: Felsős módszertani munkaközösség