Alsós reál munkaközösség

 

"A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival,
hanem megmutatja nekik,
hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit."
Kahlil Gibran

 

Intézményünk - megtartva az iskola alapfeladatát -, igyekszik minél gazdagabb alternatívákat kínálni szülőnek, gyereknek egyaránt mind a tanulás, mind a szabadidő hasznos eltöltése terén. Arra törekszünk, hogy minden gyermek örömmel és eredményesen járjon iskolába, kibontakoztassa képességeit, s elérje azt a maximumot, amelyre képességei lehetőséget nyújtanak.

Iskolánk alsó tagozata kétféle szervezeti formában működik: tanító - napközi, illetve tantárgycsoportosan a tanítók és a szülők igényeihez igazodva.

Alsós tanítóink mellett a felső tagozat szaktanárai az angol nyelv és az úszás órák tanításába kapcsolódnak be. Kiemelkedő képességű tanulóink fejlesztését tehetségfejlesztő szakértő kollegáink biztosítják képességfejlesztő foglalkozások keretében, melyek beépítésre kerültek a gyerekek órarendjébe. A nehezebben haladó tanulókat fejlesztő pedagógus kollégáink segítik a lemaradásban.

Alsó tagozatban hagyományainkhoz híven teret engedünk a gyermekközpontú, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, mely területek fejlesztik az önismeretet, az együttműködési képességet, tanítványaink egész személyiségét, így ezzel erősíthetjük a tanulás iránti motivációjukat. Szeretnénk megtanítani tanulóinkat arra, hogy figyeljenek egymásra és bízzanak egymásban a minél eredményesebb együttműködés érdekében. Javuljon alkalmazkodó képességük, nagyobb türelemmel legyenek egymás iránt.

A neveléssel együtt fontosnak tartjuk az ismeretek eredményes megszerzését, az ismeretszerzés tudatosságát és annak minél mélyebb rögzítését. Munkánk során nagy gondot fordítunk arra, hogy a megszerzett ismereteket hatékonyan tudják alkalmazni tanítványaink, ezért igyekszünk a készségek és a képességek olyan szintű fejlesztésére, hogy tanulóink sikeresebben vehessen részt az ismeretszerzésben és annak alkalmazásában.

Kiemelt feladatunk a szövegértés, a helyesírási - és számolási készség fejlesztése, a matematikai ismeretek alkalmazásának megtanítása, a logikus gondolkodásra nevelés és a problémamegoldó képesség fejlesztése. Az olvasás, írás, számolás minél eredményesebb megtanítása annak érdekében, hogy tanulóink a magasabb évfolyamokban sikeresen teljesítsenek. Nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációs képességek javítására, valamint a tanulás tanítására, hogy kialakuljanak az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz szükséges készségek.

Kollégáink a kooperatív tanulási technikák valamint korszerű interaktív eszközök alkalmazásával, próbálják könnyebbé tenni az ismeretek elsajátítását. Törekszenek arra, hogy több érzékszerven keresztül érje hatás a tanulókat, ezáltal a tudásuk is jobban rögzüljön.

Anginé Kluknavszky Judit
munkaközösség-vezető