Étkezés

 

Az étkezés megszervezése a 2020/2021-es tanévre:

Szülői tájékoztató az étkezés megszervezéséről 2020-21 csoportos (494 kbyte)

Élelmezésszervezők elérhetőségei 2020-21 (116 kbyte)

2020-21 - Hozzájáruló nyilatkozat ÁLT. ISKOLA (141 kbyte)

8. sz. melléklet (132 kbyte)

9. sz. melléklet (170 kbyte)

Tálcán kínált egészség - megújult a közétkeztetés (video) 

 

Tisztelt Szülők!


A befizetés kizárólag csak az előzetesen kijelölt hó végi napokon illetve a pótbefizetés alkalmával történhet. A térítés mentes felsős tanulóknak is ekkor kell az étkezési jegyet átvenniük.  Befizetés elmulasztása és a felsős tanulóknak jegy nélkül az étkezés nem vehető igénybe.

Az alsós tanulóknak nincs jegyük, az alsós szülőknek csak annak kell jönni a térítési díjfizetésre, aki térítési díjat fizet.

A következő havi étlap (tárgyhó közepe körül) érkezik meg. Az étlapra belülre rá kell írni a nevet, osztályt és bejelölni, hogy melyik menüt (A vagy B) választja (be lehet karikázni az étel nevét).

Hiányzás esetén a portán lévő lemondó füzetben írásban a tárgynapot megelőző napon reggel 9.00 óráig lehet étkezést lemondani. A felsős tanulók a lemondott napi ebédjegyüket is adják le.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a térítési díjkedvezmény igényüket illetve azok meghosszabbítását az étkezési befizetési napok előtt adják le, mert a befizetési napokon a kedvezmény elbírálására  és a kedvezmény hosszabbítására nincs lehetőség.

Kérem a szülőket a fentiek betartására.

Térítési díj kedvezmény igényelhető a gyermekétkeztetéshez
Adható normatív- és rászorultsági kedvezmény

50%-os normatív kedvezményre jogosult:

három-vagy többgyermekes család;
tartósan beteg.

100%-os normatív kedvezményre jogosult:

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8 évfolyamos tanuló.

Rászorultsági kedvezmény az egy főre eső jövedelemtől függően adható.

A támogatásokat (étkezési, tankönyv) minden esetben igényelni kell a megfelelő nyomtatványon, amit a gazdasági irodában lehet kérni.

A Cívis Hungast Kft. aktuális étlapját letölthetik az alábbi linkre kattintva:supermenzaA linken válasszák a következőt: DEBRECEN OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI - Általános iskolák

 

 

Előző oldal: Etika/Hit és erkölcstan Következő oldal: Minősítések